Co má ráda štika?

Čím chytat štiku

Lov štik je jedním z nejoblíbenějších druhů rybolovu v mnoha regionech. Štika je velká dravá ryba, která může dosáhnout značných velikostí a je zajímavá pro mnoho rybářů. V tomto článku se podíváme na to, jak a na co chytat štiku, a řekneme si o 7 nejoblíbenějších rybolovných metodách.

Živá návnada

Lov štik je oblíbenou činností milovníků rybolovu. Tento dravec je pro svou sílu, energii a chutné maso jedním z nejoblíbenějších cílů rybářů. Jedním z nejúspěšnějších způsobů lovu štik je použití živé návnady. V tomto článku se podíváme na některé základní principy a taktiky, které nám pomohou úspěšně chytit štiku na živou návnadu.

Čím chytat štiku

První, co je potřeba vzít v úvahu při chytání štik na živou nástrahu, je výběr samotné živé nástrahy. Optimální kořistí pro štiky jsou ryby, které jsou jejich přirozenou kořistí, jako je okoun, plotice, jelec a další drobné ryby. Živou návnadu si můžete chytit sami nebo si ji koupit ve specializovaném obchodě.

Druhým důležitým aspektem je výběr správného vybavení. Štika je silná ryba, takže musíte použít silný rybářský prut a spolehlivý vlasec. Rybářský prut by měl být středně dlouhý a dostatečně pevný, aby zdolával štiky. Vlasec musí být pevný a spolehlivý, aby se při zdolávání ryby nezlomil.

Třetím aspektem je výběr místa pro rybolov. Štika preferuje pobyt v oblastech s hustou vegetací nebo v blízkosti podvodních překážek, jako jsou kameny nebo háčky. Tato místa jsou pro štiky ideálními úkryty, kde mohou čekat na svou kořist. Výběr místa pro lov by proto měl být promyšlený a založený na znalosti zvyků a zvyklostí štik.

Čím chytat štiku

Čtvrtým aspektem je správná technika lovu. Jednou z nejúčinnějších technik je umístění živé návnady podél podvodních struktur, jako jsou plevele nebo háčky. Štika, která je pohyblivým a aktivním predátorem, na takovou návnadu zareaguje a pokusí se na ni zaútočit. Je důležité si pamatovat, že pro úspěšný rybolov je třeba napodobit přirozený pohyb ryby – pomalé a plynulé pohyby budou nejúčinnější.

Chytání štik na živou návnadu je zajímavá a vzrušující činnost, která vyžaduje znalosti, dovednosti a určité techniky. Výběr správné návnady, vybavení, lovného místa a použití správné techniky učiní váš rybolov nejúčinnějším. Nezapomeňte být trpěliví a vytrvalí a brzy si budete moci vychutnat svůj úlovek štik.

Přadleny

Chytání štik pomocí přívlač je jednou z nejoblíbenějších rybolovných metod. Přívlač je umělá nástraha, která napodobuje pohyb malých rybek a přitahuje pozornost štik. V této části budu hovořit o některých základních principech a vlastnostech chytání štik pomocí rotaček.

Čím chytat štiku

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je výběr spinneru. Existují různé typy rozvlákňovačů, jako jsou klasické jednoduché rotačky, dvojité rotačky a rotačky s různými tvary čepelí. Každý typ lžíce má své vlastní vlastnosti a výhody a výběr bude záviset na podmínkách rybolovu a preferencích rybáře.

Například jednoduché lžíce se obvykle používají v mělkých vodách, kde se štika zaměřuje na menší ryby, zatímco dvojité lžíce a lžíce se širokou čepelí mohou být účinné v hlubších vodách. Výběr spinneru je však pouze prvním krokem. Je důležité zvážit ještě pár věcí, abyste zvýšili své šance na úspěšný úlovek.

READ
Jaké jsou výhody dřišťálu pro ženy?

DOPORUČUJEME VÁM PŘEČÍST: „8 NEJLEPŠÍCH PLÁN“

Za prvé, velkou roli hraje barva odstředivky. Štika může být agresivní a podřízená jasným nebo kovovým barvám, jako je červená, žlutá nebo stříbrná. V některých případech se však preference štik mohou změnit a rybář může být nucen experimentovat s různými barvami návnad, aby našel nejúčinnější možnost.

Rychlost otáčení vrtule

Kromě toho je důležité vzít v úvahu rychlost otáčení odstředivky. Štika často loví rychlé ryby, takže rychlé a aktivní podání lžíce může být pro dravce atraktivnější. Existují však případy, kdy štika preferuje pomalé pohyby. Zde je opět důležitá flexibilita a schopnost přizpůsobit se situaci, měnit rychlost otáčení lžíce v závislosti na reakci ryby.

Nakonec je třeba vzít v úvahu taktiku rybolovu. Štika se obvykle vyskytuje v blízkosti podvodních překážek, jako jsou kameny, větve nebo řasy. Volba správného místa nahození, používání návnady podél těchto překážek a v jejich blízkosti a správné vedení nástrahy tak, aby co nejvíce napodobovalo pohyb ryby, může být jednoznačným faktorem úspěchu.

Čím chytat štiku

Chytání štik pomocí rotaček vyžaduje určité zkušenosti a experimentování. Správná volba lžíce, barvy, rychlosti otáčení a taktiky rybolovu může učinit tento způsob rybolovu efektivním a zábavným. Tato metoda přinese uspokojení z úspěšného úlovku a umožní vám pocítit krásu přírody při rybaření.

Oscilační spinnery

Tato metoda je nejen efektivní, ale také vzrušující, vyžaduje určité dovednosti a znalosti. V této části se podíváme na hlavní aspekty a techniky chytání štik pomocí oscilačních lžic.

Zpočátku, než půjdete na ryby, musíte vybrat správnou návnadu. Oscilační lžíce se dodávají v různých velikostech, tvarech a barvách. Štika preferuje lžíce s velkými okvětními lístky, které ve vodě vytvářejí silné vibrace. Doporučuje se volit pestrobarevné nástrahy, protože jsou pro ryby viditelnější. Při výběru zařízení byste měli vzít v úvahu také vlastnosti lovného místa. Pokud je to hluboká voda nebo rychle tekoucí řeka, pak byste měli volit nástrahy s větší hmotností, abyste dosáhli na dno.

Čím chytat štiku

V případě malých jezer nebo stojatých vod budou vhodnější variantou lehčí lžíce. Jedním z klíčových bodů při chytání štik kmitavými lžícemi je správná technika lovu. Je důležité vytvořit co nejrealističtější pohyby lžíce, napodobující přirozenou kořist. Při zahájení aportování musíte udělat trhnutí a pauzy, abyste upoutali pozornost ryb. Časté pohyby lžíce mohou u štiky vyvolat agresi a stimulovat ji ke kousání. Při kousání je potřeba chvíli počkat a trhnutím štiku zaháknout.

Je důležité pamatovat na to, že její zuby jsou ostré a je třeba opatrnosti, aby nedošlo k pořezání. Kromě výběru lžíce a správné techniky je třeba dbát na čas a místo lovu. Štika je obvykle aktivní za úsvitu a soumraku a během zataženého nebo deštivého počasí. Preferuje místa s podvodní vegetací, řasami nebo v blízkosti podvodních překážek, jako jsou větve stromů nebo kameny.

Závěrem lze říci, že chytání štik kmitavými lžícemi je zábavná a sportovní aktivita, která vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Důležité je vybrat si správnou nástrahu, použít správnou techniku ​​aportu, dovedně utrhnout nástrahu a zvolit správný čas a místo pro lov. Dodržováním těchto rad zvýšíte své šance na ulovení štik a získáte nezapomenutelný rybářský zážitek.

READ
Jak kerria roste?

Gumové nástrahy

Zpočátku, abyste chytili štiku s gumovými návnadami, musíte zvolit správné zařízení. Je důležité zvolit prut střední tuhosti a rychlé akce, protože to pomůže zajistit přesnost a vzdálenost náhozu. Kromě toho se doporučuje používat monofilní vlasec o průměru 0.3-0.4 mm. Důležitý je také výběr háčků – přednost by měla být dána modelům s tenkými a ostrými háčky, které vám umožní efektivněji zaseknout štiku.

Gumové nástrahy

Jedním z nejúčinnějších typů gumových nástrah na chytání štik jsou twistery a jigové hlavy. Twistery ve tvaru červa nebo ryby mají ve vodě velmi atraktivní hru, která přitahuje pozornost dravce. Jigové hlavy se skládají z platiny a háčku, na který je připevněna gumová nástraha. Umožňují efektivně umístit návnadu do požadované hloubky a dodávají jí živý a atraktivní vzhled.

Při úspěšném lovu štik hraje důležitou roli také správné používání gumových nástrah. Je nutné dovedně pohybovat návnadou, napodobovat přirozený pohyb ryby nebo kořisti, aby upoutal pozornost štiky. K tomu můžete použít různé techniky – trhnutí, pauzy, zatřesení nástrahy nebo kombinaci různých pohybů. Rybáři často používají jigový rybolov, který zahrnuje trhání a otáčení prutu s malou amplitudou.

Kromě výběru správných nástrah a správného vedení drátů je však důležité vzít v úvahu specifika lokality. Štika preferuje místa s hustým vegetačním krytem, ​​úkryty – kameny, kmeny stromů nebo řasy. Pro větší šanci na úspěšný rybolov je nutné zručně prozkoumat nádrž a určit místa, kde se mohou štiky nacházet.

Gumové nástrahy

Chytání štik s gumovými nástrahami je zajímavou a vzrušující formou sportovního rybolovu. Pro úspěšný rybolov si musíte vybrat správné zařízení, používat účinné návnady a dovedně je provádět pomocí různých pohybů. Kromě toho je důležité vzít v úvahu specifika lokality a najít místa, kde se štika vyskytuje. Dodržováním těchto doporučení můžete zvýšit své šance na úspěšné ulovení štik pomocí gumových nástrah.

Woblery

Woblery jsou umělé nástrahy, které napodobují rybičky. Při výběru wobleru byste měli věnovat pozornost jeho velikosti, tvaru, barvě a vztlaku. Štika preferuje útoky na kořist, která vypadá nejpřirozeněji a poskytuje jí potravní hodnotu.

co použít k lovu štik

Druhým krokem k úspěšnému ulovení štik woblery je správná technika nahození a aportu nástrahy. Měli byste házet na místa, kde se štiky vyskytují – otevřená voda, kamenité dno, podvodní překážky, například podvodní keře a stromy. Po nahození byste měli začít s naváděním wobleru napodobujícím pohyb živé ryby. Doporučuje se používat různé techniky drátování – rovnoměrné, pauzy, škubání (škubání), změna rychlosti a hloubky.

Třetím krokem je výběr správného času a místa k ulovení štik. Štika loví nejaktivněji v teplých měsících roku, hlavně na jaře a na podzim. Preferuje teplou vodu a lze ji častěji nalézt v oblastech s dobrým rostlinným krytem a krytem. Řeky, jezera, nádrže a potoky mohou být ideálními místy pro lov štik pomocí woblerů.

co použít k lovu štik

Konečně čtvrtým krokem je trpělivost a vytrvalost. Štika může být vybíravými predátory, takže to může vyžadovat čas a mnoho pokusů a omylů, než budou úspěšní. S trpělivostí a vytrvalostí může rybář vyvinout hlubší porozumění preferencím a chování štik a v důsledku toho zvýšit své šance na úspěšný úlovek.

READ
Kolik angreštů můžete sníst denně?

Chytání štik woblery vyžaduje určité dovednosti a znalosti, ale může přinést velké potěšení a úžasné zážitky. Přistupováním k problému s respektem a obezřetností si rybář může užít tuto vzrušující formu rybolovu a možná i dosáhnout výsledků, o kterých mnozí jen sní.

spinner

Přívlač je návnada skládající se z rotující lopatky, která přitahuje ryby svými jasnými barvami a realistickým pohybem. V této eseji se podíváme na některé účinné metody lovu štik pomocí rotaček.

co použít k lovu štik

Prvním krokem při přípravě lovu štik pomocí rotačky je výběr vhodného zařízení. Abyste mohli úspěšně lovit štiku pomocí rotačky, musíte mít přívlačový prut střední nebo těžké pružnosti a naviják s dobrou silou a hladkostí. Při výběru vlasce se doporučuje volit pletené nebo monofilní vlasce o průměru 0,25 až 0,30 mm.

Druhým krokem je výběr správného spinneru. Existuje obrovské množství různých spinnerů, ale nejlepší je držet se středně velkých s jasnými barvami. Štiky přitahují zejména červené, oranžové a žluté květy, proto jim věnujte zvláštní pozornost.

Třetím krokem je výběr místa pro lov štik. Štika preferuje život ve vodních plochách s pomalými nebo plynulými proudy, kde je dobrá pokrývka, jako je plevel, ploutve nebo struktury na tření, a struktury na pobřeží, jako jsou kameny nebo pařezy. Dávejte pozor na pobřežní oblasti, kde se soustřeďuje velké množství ryb, může to být vynikající místo pro lov.

co použít k lovu štik

Čtvrtým krokem je volba způsobu zapojení spinneru. Když hodíte rotačku do vody, nechte ji klesnout ke dnu a zatáhněte za šňůru, abyste uvedli rotačku do pohybu. Poté začněte návnadou rovnoměrně pohybovat pomocí krátkých, trhavých tahů štětcem. Tato metoda napodobuje prezentaci zraněné kořisti, která může upoutat pozornost štiky a způsobit její agresi.

Chytání štik pomocí rotaček je zábavná a vzrušující činnost, která vyžaduje techniku ​​a určité zkušenosti. Správný výběr náčiní, rotaček, lovného místa a dovedností v nastražování vám může přinést velký úspěch. Buďte trpěliví a vaše úsilí bude odměněno velkým úlovkem štik.

Hrnky

Cílem každého rybáře je ulovit velkou štiku. A jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tohoto dravce chytit, je rybaření s hrnky. V této části se podíváme na základní techniky a tipy pro chytání štik s hrnky. Než začnete lovit s hrnky, musíte určit vhodné místo pro rybolov. Štika žije v oblastech s hlubokou vodou a krytem, ​​jako jsou podvodní balvany, lilie a podvodní stromy. Taková místa můžete hledat na jezerech, řekách a rybnících.

co použít k lovu štik

Štika navíc preferuje místa s tekoucí vodou, takže se vyplatí věnovat pozornost ústím řek a potokům. Přejděme k výběru správného náčiní a vybavení pro rybaření s hrnky. Jako kruhy se používají různé modely, jako jsou hlízy, plováky se zátkami nebo silikonové kruhy. Velikost a typ kruhu závisí na podmínkách rybolovu a preferencích rybáře.

Vyžaduje se také vybavení, včetně ponorů a návazců. Těleso by mělo být zvoleno dostatečně těžké, aby udrželo kruh na místě, zejména v silných proudech. Nosníky musí být spolehlivé, aby udržely kruh a zajistily rybářskou hlízu.

READ
Jak určit pohlaví králíka?

Výběr návnady

Dalším krokem je výběr návnady. Štika je dravec a aktivně loví živé ryby a další živočichy, proto je nutné používat návnadu, která napodobuje jejich pohyb a vzhled. K tomuto účelu se nejlépe hodí živé ryby. Začněme proces rybolovu s hrnky. Náčiní položíme do vody se zaměřením na zvolené místo a strukturu dna. Je důležité zvolit hloubku kruhu na základě zvyklostí štiky. Většinou se skrývá v blízkosti úkrytů, proto je lepší zvolit hloubku dostatečnou k tomu, aby k nástrahě pohodlně doplavala.

co použít k lovu štik

Musíte být trpěliví a počkat, až štika chytne návnadu. Obvykle útočí zespodu a otřásá kruhem, proto je důležité být opatrný a tohoto okamžiku si všímat. Jakmile se štika zakousne, musíte rychle, ale opatrně utáhnout náčiní a začít aktivně lovit. Štika aktivně bojuje, proto je nutné ji šikovně držet. Aniž by dávali přílišnou volnost nebo přílišné napětí na lajně. Nakonec, po úspěšném chycení štik s hrnky, je potřeba rybu opatrně pustit. Je důležité pamatovat na ekologii a zachování zdrojů ryb.

Chytání štik s hrnky je zábavná a efektivní činnost pro rybáře. Je důležité vybrat správné místo pro rybolov. Náčiní a návnada, stejně jako trpělivost a pozor během procesu rybolovu. Dodržování těchto tipů vám pomůže zvýšit vaše šance na úlovek. A užijte si lov štik s hrnky.

Nakonec výběr způsobu lovu štik závisí na preferencích každého rybáře. Je důležité pamatovat na bezpečnostní pravidla a dodržovat zákony upravující rybolov ve vaší oblasti. Lov štik může být zábavnou a vzrušující formou rybolovu. A používání různých metod vám umožní užít si tuto činnost. V tomto článku jsme se podívali na 7 nejoblíbenějších způsobů lovu štik.

Velká štika: kde hledat a jak chytit štiku trofejní velikosti

Nebudeme přehánět, když řekneme, že obrovská trofejní štika je snem každého přívlače. Někteří loví „krokodýly“ záměrně, zatímco jiní loví pouze pro své potěšení a doufají, že trofej jednoho dne kousne.

Obojí pomůže náš článek, který mírně zvýší vaše šance na ulovení vysněné štiky – prozradíme vám, kde ji hledat, jak ji nalákat, a samozřejmě jaké náčiní vám ji pomůže úspěšně vyvést.

Biotopy velkých štik

Většina přívlačů se shoduje, že trofejí jsou jedinci od 1 metru, vážící více než 7-8 kilogramů. Jedná se o dospělou masivní rybu, která vyžaduje hodně prostoru pro lov a úkryt, který se přizpůsobí její velikosti.

Mezi zajímavá místa proto patří koryta, zatopené záchyty v hloubce 4–6 metrů a různé artefakty reliéfu dna. Pozor na meandry – odbočky v korytě řeky. Vnější břehy takových ohybů jsou vymyté a strmé a hloubka pod nimi může být větší než v řečišti – něco, co velké štiky milují. Krmí se nedaleko takových míst – na mělčinách vnitřních břehů meandru, kde se proud zpomaluje a je v něm spousta bílých ryb.

Velká štika: kde hledat a jak chytit štiku trofejní velikosti

Opravdu velká štika vystoupí na hladinu jen zřídka, ale nemá cenu ji hledat v hloubkách větších než 6 metrů. Posoudit reliéf ze břehu je poměrně obtížné, ale stále je to možné – bude to chtít mnoho měřicích odlitků. Věci půjdou mnohem rychleji s pomocí lodi a echolotu.

Echozvuk Praktik 7 Wi-Fi

Sonar Garmin Striker Plus 4+ převodník

Echozvuk Praktik 8

Držák sonarového senzoru TransMount KRL300

Zvuková signalizace Deeper Start

Deeper Chirp + 2.0 echolot

Garmin Striker Vivid 5cv vyhledávač ryb s tanduserem GT20

Hlubší echolot Smart Sonar Pro+

Hlubší držák na loď 2.0

Garmin Striker Vivid 4cv vyhledávač ryb s převodníkem GT20

Existuje také nepřímý způsob, jak určit přítomnost trofejního predátora – v nádrži je spousta velkých síhů. Štika potřebuje dobrý přísun potravy, a pokud ve vodní ploše žijí velká hejna kaprovitých s velkými jedinci, je to téměř zaručená známka přítomnosti obrovských štik v okolí, proto by bylo dobré zeptat se na kousnutí místních rybářů .

READ
Kolikrát do roka plodí tomel?

Taktika chytání trofejí

Velké trofejní štiky se svým chováním velmi liší od malých jedinců. V nádrži nemá žádné nepřátele, je na vrcholu potravního řetězce a podle toho se chová – žije a krmí se sama, dává přednost volnému krmení před léčkami, kdykoli se jí to hodí. Kousnutí velkých jedinců není vázáno na denní dobu nebo atmosférické změny – dravec prostě jí, když má hlad, poté se odebere do svého úkrytu. Takže někdy je jediným způsobem, jak vyprovokovat trofej ke kousnutí, celý den lovit na slibném místě v naději, že chytím štiku při „přestávce na oběd“.

Velká štika: kde hledat a jak chytit štiku trofejní velikosti

Další častou taktikou je vyprovokovat rybu k agresi. Jak rostou, stávají se ze štiky zarytí samotáři, kteří žárlivě střeží hranice svého majetku. Obrovské jerkbaity s délkou těla 15-20 centimetrů provokují štiku k útoku, i když je plná. I když to není zaručená metoda – velmi velcí jedinci budou s největší pravděpodobností ignorovat výzvu k boji, protože takové velikosti přežijí jen ty nejchytřejší a nejklidnější ryby.

Tak či onak, pokud se vydáte chytit velkou štiku, musíte se psychicky připravit na vzácná neproduktivní kousnutí, protože velikost a drsnost zařízení automaticky odřízne všechny malé věci a na první pohled změní rybolov na nudnější .

Náčiní pro chytání velkých štik

Je nepravděpodobné, že se vám podaří chytit trofejní štiku při průletu – málokdy ji lákají malé návnady, a pokud se přece jen zakousne, s největší pravděpodobností narovná háčky, přestřihne vodítko nebo přetrhne šňůru. Autor se osobně setkal se situací, kdy se štika úspěšně zasekla, ale již v polovině lovu naviják nejprve křupal a poté se zcela zasekl – trofej samozřejmě chyběla.

Proto se na takový rybolov budete muset dobře připravit – pořiďte si správné vybavení s velkou rezervou bezpečnosti a velké návnady.

Spinning

Pro každou štiku, malou i trofejní, potřebujete rychlý nebo ultrarychlý prut – dávají velký impuls k záseku. Ano, nudlové polotovary se pletou lépe, ale jaký to má smysl, když se nemůžete prorazit tlustou kostnatou tlamou velké štiky.

Délka tyče by neměl být příliš velký, aby nepřekážel při lovu – 160-180 centimetrů bude stačit pro lov z lodi, pro lov na břehu můžete přidat dalších 10 centimetrů pro jistější nához.

Test návnady berte s rezervou, 50 gramů a více – nejúčinnější návnady jsou mohutné jerky a woblery o hmotnosti 40-80 gramů a dokonce i těžší.

Linkový test měl by být také vysoký, mezi 20 a 30 lbs. Obvykle přívlač tomuto parametru nevěnuje pozornost, zaměřuje se pouze na test nástrahy, ale v případě ulovení trofeje je lepší hrát na jistotu a mít jistotu, že váš prut zátěž zvládne.

Obecně platí, že pro lov trofejí je vhodný malý „kolíček“ na prut, například jeden z těchto:

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: