Jak ošetřit vajíčko před inkubací?

Ve velkých líhních se vejce před inkubací dezinfikují několika vozíky s naloženými vejci najednou, protože ihned po dezinfekci budou muset jít rovnou do inkubátoru.

Pro plynovou dezinfekci vajec v líhni je nutné vybavit dezinfekční komoru – samostatná místnost, dostatečně utěsněná a s dobrou odsávací ventilací. Musíme si pamatovat, že všechny plynné dezinfekční prostředky jsou pro lidi škodlivé a jejich vdechování může způsobit otravu.

V blízkosti skladu vajec je instalována dezinfekční komora aby bylo možné vejce dezinfikovat před a po uskladnění. Nejrozšířenějším dezinfekčním prostředkem jsou formaldehydové páry, získané z jeho vodného roztoku – formalínu. Formaldehyd je velmi účinný dezinfekční prostředek, který ničí veškerou mikroflóru na povrchu skořápky.

Ruční dezinfekce vajec formaldehydem

Postup dezinfekce je následující. Na 1 m3 objemu komory odeberte 30 ml formalínu a 20 ml vody. Roztok se nalije do hliněné nebo smaltované misky a vloží se do dezinfekční komory již naplněné vejcem. Klapka výfukového větrání musí být uzavřena. Poté vezmou manganistan draselný (v poměru 20 g na 1 m3 komory) a při dodržení opatření jej nalijí do roztoku formaldehydu. Dochází k prudké reakci, jejímž výsledkem je tvorba formaldehydu. Vejce se ponechá v komoře po dobu 30 minut po ukončení reakce. Poté se zapne odsávání a teprve po odstranění formaldehydu z komory se otevřou dvířka a vejce se odeberou. Zbývající výpary formaldehydu a nepříjemné pachy by měly být neutralizovány čpavkem.

Dezinfekci formaldehydem lze opakovat, přímo ve skříni inkubátoru. K tomu je zapotřebí dobré odvětrávání, které odvádí vzduch mimo místnost. Tuto dezinfekci je lepší provádět v noci, kdy je v líhni méně práce a obsluha, která začala s dezinfekcí, může na chvíli opustit místnost.

Dezinfekce vajec během inkubačního procesu se provádí, aby se zabránilo sekundární inseminaci mikroby. Lze ji provádět v kterémkoli období, s výjimkou 2.–4. dne inkubace a během líhnutí, kdy má formaldehyd škodlivý účinek na embrya a jednodenní mláďata.

V zahraničí byla vyvinuta metoda šestinásobná dezinfekce vajec formaldehydem. Lze jej použít v případech, kdy jsou vejce kladena v šestidenních intervalech. Některé chovy u nás jsou dezinfikovány i šestkrát.

READ
Je možné jíst granátová jablka v noci?

První dezinfekce provádí se v drůbežárně po sběru vajec; měla by tam být vlastní dezinfekční komora. Druhá se provádí po třídění vajec; z dezinfekční komory putují ke skladování do inkubátoru nebo skladu. Třetí dezinfekce již zahřátých vajec se provádí v inkubátoru 6 hodin po snesení další várky. Vzhledem k tomu, že vejce jsou umístěna do stejné skříně po šesti dnech, bude každá šarže dezinfikována počtvrté 6. den inkubace, popáté 12. den a pošesté 18. den.

Při práci s formaldehydem Nesmíme zapomínat, že je jedovatý. Příznaky otravy jsou slzení, bolest hlavy, kašel. Je nutné, aby dezinfekční komora a odsávací ventilace byly v dobrém provozním stavu a aby zbytkové páry byly neutralizovány.

MICROEL vyrábí a prodává kompletní sadu automatizace pro uspořádání a řízení dezinfekční komory v líhni: znamená rozprašování formaldehydu, znamená paraformní odpařování. Kliknutím na obrázek přejdete do obchodu a zjistíte aktuální cenu a vybavení.

Dezinfekce vajec formaldehydem dezinfekce vajec paraformou

Dezinfekce vajec ozonem

ozón (O3) – jednoduchá látka, jejíž molekula se skládá ze tří atomů kyslíku. Jedná se o plyn se silným oxidačním a dezinfekčním účinkem. V přírodě se tvoří při elektrických výbojích a ve významném množství při bouřkách. V technologii se získává v ozonizátorech – průchodem tichých elektrických výbojů vzduchem. Průmysl vyrábí ozonizér RGO-1.

Dezinfekce ozonem provádí v dezinfekční komoře. Komora musí mít ventilátor pro promíchání vzduchu a dokonalejší distribuci ozónu. Protože je ozón těžší než vzduch, je lepší instalovat ozonizér v horní části dezinfekční komory.

Pro dezinfekci vajec Koncentrace ozonu by měla být alespoň 300 mg/m3 a doba ošetření by měla být 1 hodina. Po dokončení dezinfekce se ozonizér vypne a dezinfekční komora se větrá po dobu 5-10 minut.

Pro práci s ozonizérem Osoby, které si prostudovaly pokyny pro servis elektrických instalací, jsou povoleny. Je třeba pamatovat na to, že ozonizér má vysoké napětí – 10000 0,1 V. Koncentrace ozonu ve vzduchu v místnosti, kde se nachází obsluha, by neměla překročit 3 mg/m0,05. Ozon má specifický zápach a jeho přítomnost v atmosféře je snadno zjistitelná i při koncentraci 3 mg/mXNUMX.

Dezinfekce vajec aerosoly

Vejce se dezinfikují aerosoly v dezinfekčních komorách nebo přímo v inkubátoru. V tomto případě se používají buď speciální přístroje – rozprašovače roztoků, nebo se do vody přidávají dezinfekční prostředky, které zvlhčují vzduch v inkubátoru. Posledně jmenovaný způsob lze použít v inkubátorech, ve kterých je vzduch zvlhčován rozprašováním vody.

READ
Jaký druh vody by měl být podáván kuřatům?

Na dezinfekční prostředky, ve formě aerosolů se používá kyselina mléčná. Má vysokou baktericidní aktivitu. K dezinfekci 1 m3 vzduchu postačí 15-20 mg kyseliny mléčné. Cenné je, že v dávkách desetkrát vyšších, než je norma, není nebezpečný pro obsluhující personál a jednodenní kuřata. Kyselina mléčná se používá především k dezinfekci vylíhlých mláďat.

Ve formě aerosolů dezinfekce se používá chlornanem sodným, morfocyklinem a některými dalšími prostředky.

Mokrá dezinfekce vajec

mokrá dezinfekce vajec, jejich ponoření do roztoků se provádí méně často, protože se jedná o pracnější techniku. Je nutné mít speciální košíky, do kterých se vejce ke zpracování vkládají. Dezinfekce se používá chloraminem B. Jedná se o bílý, jemně krystalický prášek se slabým zápachem chlóru. Připravte si 5% vodný roztok o teplotě 30-35°C a ponořte do něj vejce na 3 minuty.

Používá se také bělidlo obsahující 25-30% aktivního chloru. Připravte vodný roztok obsahující 1,2-1,5 % aktivního chloru. Vejce 2-3 hodiny před umístěním do inkubátoru ponoříme na 3 minuty do roztoku o teplotě 16-30°C. Bělidlo je velmi žíravé a při práci s ním jsou nutná preventivní opatření (mějte gumové rukavice, zástěry, boty).

Silným činidlem je jód. K jodizaci vajec si připravte 1% roztok jódu, do kterého odeberete 10 g krystalického jódu a 15 g jodidu draselného, ​​rozpustíte v malém množství vody a dolijete do objemu 1 litru. Vejce se ponoří do roztoku o teplotě 20-35°C na 0,5-1 minuty. Roztok lze použít opakovaně.

Nedostatek jodizace — toxicita par jódu pro člověka. Musí se používat s velkou opatrností, za použití plynové masky. Jód barví vaječné skořápky do žluta.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: