Jak se zbavit alergie na kousnutí?

Alergeny hmyzu mohou způsobit rozvoj senzibilizace, když se dostanou do těla několika způsoby: s jedem – při bodnutí blanokřídlými (včely, vosy atd.); se slinami – při kousnutí hmyzem řádu Diptera (komáři, komáři

Alergeny hmyzu mohou způsobit rozvoj senzibilizace, když se dostanou do těla několika způsoby: s jedem – při bodnutí blanokřídlými (včely, vosy atd.); se slinami – při kousnutí hmyzem řádu Diptera (komáři, komáři atd.); vdechováním a kontaktem – se šupinami, larvami motýlů, cvrčků, brouků aj. [1].

Alergie na bodnutí hmyzem se vyskytuje jako okamžitá nebo opožděná reakce v místě kousnutí. Obvykle kousnutí hmyzu sajícího krev (komáři, komáři, blechy) způsobuje místní projevy ve formě otoku, zarudnutí a polymorfní vyrážky (papulózní, kopřivka, hemoragická, bulózní, nekrotická forma) a extrémně vzácně – závažné alergické reakce. Někdy lze na kousnutí pakomárem pozorovat reakci podobnou erysipelu ve formě akutního erytému, která probíhá bez horečky a zvětšení regionálních lymfatických uzlin. Alergeny z komářích slin mohou také způsobit svědivou nodulární vyrážku (flebotoderma). Byly popsány vzácné případy generalizované kopřivkové vyrážky po kousnutí byť jedním hmyzem sajícím krev [1, 2].

Největší nebezpečí představuje bodnutí blanokřídlým hmyzem, které může způsobit vážné alergické reakce až anafylaktický šok. Nejčastějším alergenem, který způsobuje rozvoj alergií, je jed vos a včel, čmeláci bodají velmi zřídka [2]. Čmeláci a včely navíc bodají pouze v případech, kdy jsou vyprovokovány.

Alergie na hmyz je častější v létě a na podzim. Hmyz bodá při zahradničení, na piknikových místech, přitahují ho také dvorní popelnice, kompostovací jámy; nezapomeňte na vosí hnízda, která se zpravidla nacházejí pod okapem, v podkroví. Jednorázové vystavení vysokým dávkám hmyzího jedu bodnutím je srovnatelné s roční dávkou inhalovaných pylových alergenů. Rozvoj takové senzibilizace vysokými dávkami vysvětluje, proč je prevalence atopie u pacientů se senzibilizací IgE na jedy stejná jako u normální populace [3].

Normální reakce na bodnutí hmyzem se obvykle projevuje mírným lokálním zarudnutím a otokem, zatímco závažnou lokální reakcí je erytém a silný edém, který se může během 24–48 hodin zvýšit a dokonce přetrvávat déle než 10 dní. Současně může být pacient narušen slabostí, malátností, nevolností. V ojedinělých případech dochází k infekci a zánětu podkožního tuku [2].

Lokální reakce se léčí přikládáním studeného obkladu na místo kousnutí, zevně se používají i lokální antipruritika (Fenistil gel, Psilobalm), pacientovi je podáváno antihistaminikum nové generace (loratadin, cetirizin aj.). S výraznou lokální reakcí jsou předepsány topické nefluorované kortikosteroidy (methylprednisolon aciponát, mometason furoát atd.). V nejzávažnějších případech lokálních reakcí je opodstatněné jmenování 2-3denního cyklu prednisolonu v dávce 30-40 mg / den.

Přibližně u 5 % pacientů s anamnézou závažné lokální reakce s opakovaným bodnutím hmyzem se může rozvinout generalizovaná systémová reakce s život ohrožujícím stavem – anafylaktický šok. Nejčastěji jsou takové reakce způsobeny bodnutím vos, včel, méně často čmeláků a sršňů; ve 30 % případů pacienti nedokážou pojmenovat druh bodavého hmyzu.

V USA zemře každý rok asi 50 lidí na alergie na bodnutí hmyzem. Anafylaktický šok až bodnutí je také považován za jednu z příčin nevysvětlitelné náhlé smrti. Nejvíce letálních případů bylo v roce 1998 v této zemi pozorováno u osob ve věku 40–60 let, častěji u mužů (28 %), extrémně vzácně u dětí (1 případ u dětí ve věku 0–9 let) [4]. V Kazani se podle prof. R. S. Fassakhova a spoluautoři, od roku 1993 do roku 1998 bylo na alergologické oddělení přijato 55 pacientů s alergií na hmyzí bodnutí ve věku 16 až 70 let [5]. Ve 44 % případů byly reakce způsobeny vosím bodnutím, ve 31 % včelami a v 1 případě sršněmi. V populační studii jsme v průzkumu 2147 školáků v Moskvě (2003) neodhalili jediný případ systémové alergie na bodnutí hmyzem [6].

READ
Jak dlouho trvá, než válcovaný trávník zakoření?

Reakce na bodnutí blanokřídlým hmyzem se dělí na alergické, toxické a pseudoalergické. Hypersenzitivita na hmyzí jed nebo sliny je spouštěna imunologickými mechanismy bezprostředního typu se zahrnutím alergen-specifických IgE protilátek. K toxickým reakcím dochází při bodnutí velkého množství hmyzu současně a jsou vyvolány působením řady mediátorů obsažených v jejich jedu. Podle klinického obrazu je někdy dost obtížné odlišit toxickou od alergické reakce. U některých pacientů se 2–7 dní po bodnutí mohou objevit reakce připomínající sérovou nemoc (artralgie, kopřivková vyrážka, malátnost, horečka). Takoví pacienti s opakovanými bodnutími mají vysoké riziko rozvoje anafylaktického šoku [2].

O lokálních reakcích při kousnutí hmyzem již bylo řečeno výše. Systémové reakce jsou mnohem častější než lokální (až 70 % všech případů bodnutí hmyzem) a podle některých autorů se mohou lišit v závažnosti [2, 4]. Klinické příznaky anafylaktického šoku způsobeného bodnutím hmyzem, i když se mohou lišit projevem a závažností, se však neliší od anafylaktického šoku jakékoli etiologie [4].

U pacientů s anafylaktickým šokem se ve 100 % případů vyskytují hemodynamické poruchy: snížení krevního tlaku, slabost, závratě. Dalšími typickými klinickými příznaky anafylaktického šoku jsou difuzní erytém, vyrážka, kopřivka a/nebo angioedém; bronchospasmus; laryngoedém a/nebo srdeční arytmie. Pacient může také pociťovat příznaky, jako je nevolnost, zvracení, bolest hlavy, ztráta vědomí; v 5-8% případů – bolest hlavy, křeče, bolest na hrudi.

Generalizovaná kopřivka nebo angioedém jsou nejčastějším klinickým projevem anafylaxe (92 %) a jsou pozorovány jak izolovaně jako jediný symptom, tak na pozadí těžké anafylaxe [7]. Kožní příznaky se však mohou objevit později nebo mohou chybět v rychle progresivním průběhu anafylaxe. Dalšími nejčastějšími příznaky jsou respirační (angioedém hrtanu, akutní bronchospasmus), méně časté jsou břišní a gastrointestinální příznaky (bolesti břicha, nauzea, průjem).

Nejčastěji se příznaky anafylaktického šoku objevují během prvních 15 minut po bodnutí a brzký nástup je téměř vždy spojen s těžším průběhem a podle toho i těžkými příznaky onemocnění. Děti mají nižší riziko vzniku recidivující anafylaxe, zvláště pokud se u nich alergie na bodnutí projevila kožními příznaky (kopřivka, vyrážka, angioedém). U pacientů jakéhokoli věku s primárním těžkým anafylaktickým šokem v anamnéze však opakované bodnutí hmyzem může způsobit relaps anafylaxe v 70 % případů [2].

READ
Jak se jmenuje malá cuketa?

Vzhledem k tomu, že život ohrožující příznaky anafylaxe se mohou opakovat, měli by být pacienti sledováni během prvních 24 hodin po prvních projevech onemocnění (ve 20 % případů se anafylaktický šok může opakovat 8–12 hodin po první epizodě) [7] . Vědci zaznamenali dvoufázový průběh anafylaxe, který je klinicky stejný, ale vyžaduje použití výrazně vyšších dávek adrenalinu.

Mezi faktory, které zvyšují závažnost anafylaktického šoku nebo ovlivňují jeho léčbu, patří přítomnost bronchiálního astmatu u pacienta, doprovodná onemocnění kardiovaskulárního systému, medikamentózní terapie β-blokátory (Anaprilin, Atenolol, Metoprolol aj.), inhibitory angiotensin- konvertující enzym a monoaminooxidázu. V takových případech se na jedné straně zvyšuje reakce dýchacích cest na zánětlivé mediátory uvolňované během anafylaxe a na druhé straně se snižuje účinek adrenalinu: spolu s těžkou anafylaxí se objevuje paradoxní bradykardie, hypotenze a těžký bronchospasmus [ 7]. Experimentálně bylo prokázáno, že v takových případech je pro zastavení bronchospasmu a obnovení β-adrenergní senzitivity u pacienta užívajícího β-blokátory nutné zvýšit dávku neselektivního β-agonisty terbutalinu 80krát [8]. Užívání inhibitorů angiotenzin-konvertujícího enzymu (Kapoten, Enap) u řady pacientů způsobuje kašel, otok hrtanu nebo jazyka s následným rozvojem asfyxie. Inhibitory monoaminooxidázy (moklobemid, nialamid aj.) zpomalují rychlost odbourávání adrenalinu a zvyšují jeho nežádoucí účinky [2, 8].

Největší počet letálních případů alergie na hmyz, zaznamenaný ve skupině starších lidí, je spojen s přítomností doprovodných kardiovaskulárních onemocnění, medikací a přítomností dalších věkem podmíněných patologických změn v organismu [8].

Léčba a prevence

Anafylaktický šok vyžaduje neodkladnou léčbu: u pacienta je okamžitě vyšetřena srdeční a respirační aktivita a je kontrolována přiměřenost chování. Adrenalin hydrochlorid je lékem volby u anafylaktického šoku.

Adrenalin má následující vlastnosti:

 • má přímý stimulační účinek na β- a α-adrenergní receptory. Převaha účinku excitace určitých adrenergních receptorů závisí na dávce léčiva a úrovni regionálního prokrvení;
 • může způsobit těžké křeče periferních cév, zejména při onemocnění ledvin a jiných vnitřních orgánů;
 • u alergií okamžitého typu zabraňuje uvolňování histaminu, serotoninu, bradykininu a dalších zánětlivých mediátorů ze žírných buněk a bazofilů;
 • stimuluje metabolismus zvýšením spotřeby kyslíku, způsobuje rozvoj acidózy v důsledku hromadění kyseliny mléčné, podporuje lipolýzu a přispívá ke vzniku hyperglykémie v důsledku stimulace glykogenolýzy;

V závislosti na rozsahu použitých dávek může mít účinky:

Adrenalin hydrochlorid se uvolňuje jako 0,1% roztok v 1 ml ampulích (při ředění 1: 1000 nebo 1 mg / ml); pro intravenózní podání se 1 ml 0,1% roztoku adrenalinu zředí v 9 ml fyziologického roztoku. Adrenalin se nesmí ředit roztokem glukózy nebo hydrogenuhličitanu sodného. Je důležité si uvědomit, že podmínky uchovávání léku také ovlivňují aktivitu adrenalinu.

Dávky pro intravenózní podání jsou následující. S rozvojem anafylaktických reakcí: 0,1-0,3 ml adrenalinu (při ředění 1: 1000) se zředí v 9 ml roztoku chloridu sodného (od 1: 100 000 do 1: 33 000) s následnou infuzí po dobu několika minut; opětovné zavedení je možné při nedostatečné citlivosti, stejně jako při přetrvávající arteriální hypotenzi.

READ
Jak ošetřit hnědou skvrnu na jabloni?

V těžkém terminálním stavu pacienta se 0,1% roztok adrenalinu v dávce 0,1 ml zředí v 0,9 ml pacientovy žilní krve (nasáté přímo ze žíly nebo katetru) nebo roztoku chloridu sodného (k získání ředění 1 : 10 000), podávané intravenózně během několika minut; opakovaně – dle indikací udržovat systolický krevní tlak nad 100 mm Hg. Umění. u dospělých a 50 mm Hg. Umění. u dětí.

Jako vedlejší účinek může epinefrin způsobit akutní infarkt myokardu, těžké arytmie a metabolickou acidózu; malé (méně než 1 mcg / min) dávky adrenalinu mohou způsobit rozvoj akutního selhání ledvin.

Pravděpodobnost rozvoje tak závažných komplikací je hlavním důvodem doporučení zdržet se rozsáhlého užívání adrenalinu samotnými pacienty. Pro příznivý výsledek anafylaktického šoku je však rozhodující včasné podání adrenalinu. V zahraničí je tento problém vyřešen: pacientům s jakoukoliv anamnézou anafylaktického šoku je k dispozici speciální injekční pero – epinefrin ve formě autoinjektoru (Epi-Pen, Ana-Kit). Každý rok jsou ve vědecké literatuře publikovány studie, které analyzují použití epinefrinových autoinjektorů u pacientů s alergií na hmyz a také anamnézu potravinové, latexové a idiopatické anafylaxe. Existují také práce zdůrazňující roli školicích programů pro školní sestry a školní inspektory k okamžitému podávání epinefrinu dětem s těžkými alergiemi a anafylaxí, což výrazně usnadňuje použití autoinjektoru.

Každý pacient, který prodělal anafylaktický šok, je hospitalizován na jednotce intenzivní péče, kde se provádí infuzní terapie prednisolonem 1-2 mg/kg každých 6 hodin, fyziologickým roztokem, glukózou v množství 5-10 ml/kg hmotnosti pacienta. ven; antihistaminika se podávají intravenózně. Při rezistentní hypotenzi dopamin (400 mg v 500 ml fyziologického roztoku, rychlost podávání je 2–20 mcg/kg/min) pod kontrolou krevního tlaku (> 90 mm Hg) nebo glukagonu (bolus 1–5 mg každých 5 minut), poté kapejte 5–15 mcg/min), dokud se krevní tlak nenormalizuje. Po 1-2 dnech je pacient přeložen z JIP na alergologické nebo terapeutické oddělení, kde pokračuje v hormonální léčbě perorálním prednisolonem v dávce 10-15 mg po dobu 10 dnů; předepsat antihistaminika XNUMX. generace (loratadin, cetirizin aj.), antibiotika (dle indikace), sledovat funkci ledvin, jater, srdce, EKG, konzultovat neurologa.

Diagnóza IgE přecitlivělosti na hmyz musí být potvrzena kožními nebo sérologickými testy. Pro stanovení správné diagnózy a předepsání specifické alergenní terapie je důležité určit typ hmyzu, který reakci vyvolal. Lokální reakce bez systémových projevů (anafylaktický šok) nevyžaduje alergické vyšetření. Naopak kožní testy na hmyzí alergeny jsou povinné, pokud má pacient v jakémkoli věku v anamnéze život ohrožující systémové reakce a také systémové projevy neohrožující život u dospělých a dětí (do 16 let). Testování je možné i v případě lokálních a toxických reakcí v anamnéze pacienta [4]. Byly vyvinuty testy in vitro – stanovení specifických IgE protilátek, např.: na jed včely medonosné, vosy, sršně, můry, komára obecného, ​​molice, zavíječe, roztoče holuba, mola šatního (Allergopharma).

READ
Kde přezimuje chroust?

Pacientům s alergií na bodnutí hmyzem je předepsána specifická alergenová terapie pouze ve dvou případech: pro systémovou život ohrožující reakci a pro systémovou, život neohrožující reakci u dospělých s pozitivními kožními testy. Děti mladší 16 let s kožními projevy neohrožujícími na životě (např. generalizovaná kopřivka) nepotřebují alergen-specifickou imunoterapii, i když jsou specifické IgE protilátky v krvi pozitivní. Délka specifické imunoterapie je minimálně 5 let [2, 5].

Léčba pacientů s alergií na bodnutí hmyzem je vícestupňový proces, mnohem složitější, než lékaři a sami pacienti někdy navrhují. Problém je také v tom, že testy na diagnostiku alergie na hmyz se v Rusku stále nevyrábějí a hlavně neexistují domácí ani zahraniční alergické vakcíny nutné pro alergen-specifickou imunoterapii pro ty pacienty, kteří tento způsob léčby ze zdravotních důvodů potřebují. Lék „záchranný“ adrenalin ve vhodné formě uvolňování a potřebném dávkování není v Rusku dostupný ani pro pacienty s těžkými alergiemi a anamnézou anafylaktického šoku.

Příslušné zdravotnické orgány musí zvážit, jak všechny tyto nepříznivé situace překonat. Průlom v tomto směru částečně dosáhneme, pokud pacienty edukujeme v jednoduchých preventivních opatřeních, která jsou často rozhodující pro záchranu jejich života. Pacienti musí dodržovat určitá pravidla, zejména nepřitahovat hmyz a vyhýbat se jeho kousnutí, což:

– nepoužívejte parfém a nenoste světlé oblečení;

– nejezte zralé ovoce na ulici, nepřibližujte se k popelnicím a kompostovacím jámám, které přitahují hmyz;

– během jízdy neotevírejte okna ve voze.

Rodiče, učitelé a studenti by měli být upozorněni na nutnost zajistit bezpečné prostředí pro dítě s vysokým rizikem anafylaktických reakcí na bodnutí hmyzem. Každý pacient s alergií na bodnutí hmyzem by měl mít visačku nebo náramek se svou diagnózou a písemným doporučením pro okamžitý zásah v případě bodnutí [1-5].

V případě dotazů na literaturu kontaktujte redakci.

D. Sh. Macharadze, doktor lékařských věd, profesor
Univerzita RUDN, Moskva

img

Žádná osoba nemůže být zcela chráněna před různými kousnutími hmyzem. Tato krev sající a bodavá stvoření na nás útočí jak doma, tak pod širým nebem. Pro mnoho lidí je kousnutí téměř bezbolestné, ale někteří pociťují závažnou alergickou reakci. To závisí na mnoha faktorech, z nichž většina není plně pochopena. Někomu navíc alergii může způsobit třeba kousnutí komárů, ale klidně tolerují i ​​kousnutí včel a vos. Pro ostatní může být obrázek zcela opačný. Když se všechen hmyz kousne, vstříkne do lidského těla svůj specifický jed, který způsobí alergickou reakci.

Informace v této části by se neměly používat pro vlastní diagnostiku nebo samoléčbu. V případě bolesti nebo jiné exacerbace onemocnění by měl diagnostické testy předepsat pouze ošetřující lékař. Pro diagnostiku a správnou léčbu byste měli kontaktovat odborníka.

Online konzultace s lékařem na moskevské klinice

Důkaz

Všichni obyvatelé naší země se setkali s komáry. Na konci léta je těžké se vyhnout jejich kousnutí. Ale u zdravých lidí způsobují mírné zarudnutí, mírné svědění a otoky. K tomu dochází, protože imunitní systém bojuje s vstříknutým jedem. Po několika dnech účinky zcela zmizí. Lidé s alergií snášejí kousnutí několikrát vážněji. Končetina jim může úplně otéct, i když zranění bylo na samém konci.

READ
Na čem postavit stodolu?

Alergie na kousnutí hmyzem se projevuje následujícími příznaky:

 • Objevují se potíže s dýcháním a je obtížné polykat.
 • Začíná silný otok obličeje, rtů a krku.
 • Na čele a spáncích se objevuje pot.
 • Pulz přeskakuje a zrychluje se.
 • Krev se hrne do obličeje.
 • Dostavuje se pocit úzkosti a nejistoty.

Alergie na kousnutí se nejčastěji objevuje okamžitě, někdy se zpožděním několika minut. Počet příznaků se rychle zvyšuje, reakce nabývá nebezpečných forem. Je naléhavě nutné zavolat sanitku a zahájit předlékařská opatření. V opačném případě, pokud nezareagujete včas, je smrt docela pravděpodobná.

Fotografie Alergie na bodnutí hmyzem

Jaký hmyz může způsobit reakci?

Lidský imunitní systém neustále chrání naše tělo před všemi druhy jedů při kousnutí. Některé z nich jsou snášeny snáze, jiné velmi obtížně. Například jedním z důvodů, které brání osidlování tropických pralesů, je obrovské množství komárů. Jejich kousnutí vede k hrozným následkům. V naší zemi jsou alergie na bodnutí hmyzem, které vyžadují léčbu, často způsobeny:

 • Včely. Zanechávají žihadlo v lidském těle a váček jedu se začíná zmenšovat a vstřikuje stále více dráždivosti. Včelí bodnutí je považováno za nejnebezpečnější, ale u mnoha zdravých lidí způsobí pouze otok a zarudnutí v místě napadení.
 • Vosy. Z hlediska závažnosti následků jsou na druhém místě za včelami. Zvláštností jejich kousnutí je injekce jedu a práce ostrých čelistí. V těle nezanechávají žihadlo a mohou ho použít mnohokrát. Zvláště nebezpečné je kousnutí do hrtanu. To se někdy stane, když si nevšimnete, že vosa sedí na ovoci a ukousnete ho.
 • Komáři. Tato krev sající stvoření nás provázejí celý život. Dětská pokožka je pro ně obzvláště atraktivní. Po kousnutí se vytvoří hustý vak naplněný tekutinou. Pro alergiky jsou nebezpečné zejména léze v oblasti krku a obličeje. Mohou způsobit silné otoky a dokonce vést k anafylaktickému šoku.
 • Štěnice. Tito noční škůdci milují teplé byty. Jejich kousnutí připomínají stopu teček, kterou lze ráno snadno zjistit. Člověk je necítí, protože ve slinách štěnic je anestetická složka. Kousnutí zpravidla po několika dnech zmizí.
 • S kleštěmi. Dnes je lze najít kdekoli. Jejich kousnutí je nebezpečné, protože do lidského těla vpravují nebezpečné viry klíšťové encefalitidy a systémové boreliózy. Aktivita klíšťat začíná v květnu a trvá po celé teplé období. Milují především měkké, odhalené části těla.
 • Midges. Jejich kousnutí často zůstává nepovšimnuto, protože si vstříknou anestetikum pod kůži. Lidé citliví na alergie mohou pociťovat silné nepohodlí, záchvaty dušení a na těle se tvoří vážné vyrážky.

Který lékař přijde na pomoc?

Pokud se u vás nebo u vašich blízkých objeví abnormální reakce na bodnutí hmyzem, měli byste se poradit s lékařem. V opačném případě může onemocnění postupovat a způsobit vážné následky, které budou vyžadovat dlouhodobou terapii. Je diagnostikována alergie na bodnutí hmyzem a léčba je předepsána lékařem, jako je:

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: