Jak v sobě pěstovat mužnost?

Krátce z internetu. “Mužnost je v člověku kombinací statečnosti, smyslu pro povinnost, odvahy, ušlechtilosti a sebeúcty.” „Ctnosti, které tvoří mužnost, jsou: odvaha; věrnost; tvrdá práce; trvanlivost; odhodlání; osobní odpovědnost; sebevědomí; poctivost; oběť.” Možná to stačí k získání obecné představy o tom, co je maskulinita. V moderním světě je maskulinita stále méně a méně. Lidé nechtějí být zodpovědní, nechtějí nic dělat pro druhé, chtějí jen konzumovat. Zasekávají se v pubertě a bojí se reality. Útěk před ním do sociálních sítí, chytrých telefonů, počítačových her a zlozvyků je zbavuje mužnosti, protože všechny své činy protahují strachem. Skutečné pocity jsou nahrazeny náhražkami, sebeklamem, v důsledku čehož probleskuje skutečný život a oni si toho ani nevšimnou. Mužství činí život skutečným, člověka samotného skutečným, tak, jak ho příroda zamýšlela být. Člověk může navenek vypadat odvážně, ale pokud nemá výše uvedené ctnosti, pak nemůže být z definice odvážný. Mužnost je člověku prospěšná. Dělá ho nebojácným, humánním, silným duchem, nikdy se pod nikým neskloní, jeho city zůstanou vždy nedotčené, protože je nepokřiví strach, nebojí se říct, co si myslí, aniž by zranil ty, na které se obrací. Odvaha vás činí zdravými na těle i na duši. Odvážný člověk nikdy nepřijme nespravedlnost, ale bude se snažit změnit samotnou situaci tak, aby byla nasměrována správným směrem, a ne bořit zdi. Odvážný člověk má vysoký smysl pro zodpovědnost, proto bude usilovat o záchranu své rodiny a jeho aktivity jsou vždy zaměřeny na tvoření, na hledání kompromisu, nikoli na konfrontaci. Odvážný člověk je především rozumný člověk, kterému záleží na dobru celku i konkrétního. Žena může být také odvážná díky svému vnitřnímu nepoddajnému jádru, aniž by ztratila svou jemnost, něhu a ženský šarm. Jak ale získat mužnost a přitom neupadnout do extrému mužství, kterému dominuje hrubá fyzická síla a agresivita? Někteří lidé takto vnímají maskulinitu. Nespěchejte, abyste si zaplnili hlavu informacemi z různých zdrojů, jinak začnete žít podle pravidel někoho jiného, ​​zaplníte si hlavu prázdnými informacemi a ztratíte podstatu samotné mužnosti. Všechny vlastnosti, které jsou vlastní mužnosti, se aktivují automaticky s trvalou pozorností, ve které se požadované a skutečné sjednotí a stanou se podstatou jediného celku. Taková pozornost se nazývá VIZE (intuice, peering), její mechanika je popsána v mnoha článcích. Není potřeba nic vymýšlet. Nahlédněte do reality, neoddělujte to, co je žádoucí od toho, co je skutečné, a pak se aktivuje hrdost, sebeúcta, sebeúcta, vůle, statečnost, altruismus a sobectví, které se budou doplňovat, svědomí, štědrost, smysl odpovědnosti a dalších pocitů, které jsou vlastní mužnosti. Nenechte podráždění proniknout do vaší obrany a pak se nenecháte vést strachem. Strach musí být v obecném svazku pocitů, a proto ho není třeba potlačovat, ale je třeba ho vidět. A musíte čelit pravdě, bez ohledu na to, jak nepříjemné to může být. Když vidíme a rozpoznáme pravdu, budeme se snažit napravit chyby, kterých jsme se dopustili. Potlačováním pravdy je budeme hromadit. Bez uznání pravdy nemůže existovat mužnost. Trvalá pozornost (uvolněná – koncentrovaná) zahrnuje mysl, právě ta činí člověka skutečně odvážným a zodpovědným za své činy. Připustit nepříjemnou pravdu vyžaduje odvahu. Pokud chcete získat odvahu, nasměrujte svůj pohled na realitu, umožní vám to vymanit se z otroctví citového prožívání, přehodnotit minulost a znovu se narodit. Odvaha se stane vaším přirozeným stavem. Tím se pozitivně změní nejen váš osobní život, ale i život vašeho okolí, na které bude mít vaše mužství výchovný dopad.

READ
Jaké jsou výhody čerstvé adjiky?

Portál Proza.ru poskytuje autorům možnost volně publikovat svá literární díla na internetu na základě uživatelské smlouvy. Veškerá autorská práva k dílům náleží autorům a jsou chráněna zákonem. Přetisk díla je možný pouze se souhlasem jeho autora, na kterého se můžete odkázat na jeho autorské stránce. Za texty děl odpovídají autoři samostatně na základě pravidel publikování a legislativy Ruské federace. Údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě Zásad zpracování osobních údajů. Můžete si také prohlédnout podrobnější informace o portálu a kontaktovat administraci.

Denní návštěvnost portálu Proza.ru je asi 100 tisíc návštěvníků, kteří si celkem prohlédnou více než půl milionu stránek podle počítadla návštěvnosti, které se nachází vpravo od tohoto textu. Každý sloupec obsahuje dvě čísla: počet zobrazení a počet návštěvníků.

© Všechna práva vyhrazena autorům, 2000-2023. Portál funguje pod záštitou Ruského svazu spisovatelů. 18+

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: