Je možné krmit včely medem v zimě?

Svým klientům neustále podotýkám, že med nelze nahradit cukrem. Jejich med ale včelám v létě odebíráme a v zimě je krmíme. Paradox? Do jisté míry je to pravda. Včelám necháme jen část jejich vlastního medu (jako „lék“) a potřebnou energii získají z cukru. Budeme se bavit pouze o tom, aby tato náhrada byla co nejekvivalentnější, tzn. aby potraviny na zimu byly umístěny správně a ve správném množství. A to tak, aby neobsahovaly to, co by obsahovat neměly.

Po řadě klidných zim si někteří včelaři začali myslet, že včelám obecně stačí pár kilogramů potravy a že obecně jde o kvalitu zásob. Stává se však, že je dlouhá zima bez teplého, dlouhého podzimu a rodiny mohou zemřít hlady nebo na následky přeplněnosti střev. Když v plástu vykrystalizují zimní zásoby, může to být pro rodinu katastrofa jak v tuhých, tak v klidných zimách.

Existuje několik desítek druhů cukrů. Na základě množství uhlíku v molekule cukru jsou známy: triózy, pentózy, hexózy a heptózy. Na základě počtu molekul cukru doslova spojených v řetězcích jsou známy mono-, di-, tri-, oligo- a polysacharidy. Některé z nich mají své vlastní chemické a kulinářské názvy.

Glukóza (hroznový cukr) je monosacharid. Je přítomen v ovoci, nektaru a medovici a vzniká také štěpením komplexních cukrů enzymy. Spolu s fruktózou je hlavní složkou medu. Pokud v medu převažuje glukóza, je takový med náchylný ke krystalizaci. Příkladem je řepkový med.

Fruktóza (ovocný cukr) je také monosacharid. Stejně jako glukóza je pro včely lehce stravitelná. Medy s vysokým obsahem fruktózy (například akát) zůstávají dlouho v tekuté formě.

Sacharóza (řepný nebo třtinový cukr) je disacharid. Již v rostlině je tvořen kombinací glukózy a fruktózy. Dvě molekuly tak tvoří jednu, což je pro rostlinu výhodné například při regulaci vodního metabolismu. Rostliny a živočichové pomocí enzymů zase dokážou rozložit sacharózu na glukózu a fruktózu. Nektar většinou obsahuje více sacharózy, ale med obsahuje aktivní složku – enzym invertázu, který sacharózu rozkládá, ale stále v medu zůstává asi 1 % sacharózy.

Maltóza (sladový cukr) se skládá ze dvou molekul glukózy, ale v důsledku jejich dalšího spojení do řetězce vzniká škrob. Také v opačném pořadí se v důsledku rozkladu škrobu v konečné fázi objevuje maltóza, která se pak dále štěpí na glukózu. Upozorňujeme, že enzym, který štěpí maltózu, nemá nic společného s invertázou, jako v předchozím příkladu. Květový med ve většině případů neobsahuje více než jedno procento maltózy. V tak malém množství maltóza včelám neškodí, i když ve větším množství včelám škodí. Podporuje také krystalizaci krmiva.

Laktóza (mléčný cukr) vzniká spojením jedné molekuly glukózy a jedné molekuly galaktózy. Tento disacharid je přítomen v mléce. Nevhodné pro včely a ve velkém množství dokonce škodlivé. Proč se tu o něm bavíme? Někdy se někteří lidé rozhodnou krmit včely sušeným mlékem jako náhradu za bílkovinné krmivo. Nedoporučujeme!

Melecytóza je trisacharid. Rozkládá se (ale včely to nedělají) na glukózu a turanózu, které se zase mohou rozložit na glukózu a fruktózu. Při výskytu melecytózy v medovici vzniká tzv. „cementový“ med a problémy s tím spojené.

Složité cukry zvané oligosacharidy (nebo dextriny) se někdy nacházejí ve včelích medech, zejména medovicových; pro včely nepoživatelné. Zatěžují střeva a tím zhoršují přezimování rodin.

Krmení včel cukrovým sirupem vyrobeným z bílého cukru jim nezpůsobuje žádnou újmu ani riziko. S vhodným vybavením není výroba sirupu obtížná. Při včasném krmení včely potravu bez problémů zpracují a uskladní. Na zpracování krmiva se podílejí především staré včely. U dlouhověkých zimních včel ještě nefungují hltanové žlázy, jejich čas přijde v druhé polovině léta po dnech slunovratu. Včelám je jedno, jaký cukr: řepný nebo třtinový.

Pokud se cukr opravdu prodává jako bílý, pak byste neměli hledět na cenu. Cenu našeho cukru určují různé obchodní přirážky, nikoli však jeho kvalita.

Komerčně dostupný přírodní hnědý cukr jednoduše není dostatečně rafinovaný. Přebytek rostlinné hmoty (meláza) může být často propagován jako „zdravá lidská výživa“, ale pro včely je jednoznačně balastní, a tudíž škodlivý. To platí i pro tzv. polobílý cukr.

READ
Kdo by neměl jíst semena amarantu?

V některých obchodech výrobci nabízejí tekuté sirupy. Liší se především složením a cenami. Prodejci je samozřejmě chválí, lákají na rozumné ceny a úsporu mzdových nákladů pro včelaře i včely.

Ne vždy najdete přesné chemické složení takových sirupů. Přesto nenacházejí dostatečné prodeje. Pokud sečtete všechny složky, nedostanete vždy 100 %, což vám dává plné právo ptát se, co složení takových sirupů 100 % doplňuje. Těmito přísadami, které někdy dosahují až 1/3, může být sušené mléko, které může být pro včely nepoživatelné. Když se podíváte na obsah vody, musíte uznat, že včely stráví jen polovinu potravy. Při rozboru jsme se v laboratoři setkali s případy, kdy složení uvedené na etiketě vůbec neodpovídalo obsahu.

Sirupy vyrobené z cukru jsou poněkud dražší, protože jsou vyrobeny z dražších surovin. Sacharóza je štěpena enzymy (a to není rychlý proces) na směs glukózy a fruktózy. Některé společnosti zvyšují obsah fruktózy, aby snížily sklon ke krystalizaci. Sirupy mají obsah vody cca 23 %, obsah nežádoucích látek by měl být minimální. Reklama uvádí, že krmení včel invertním sirupem šetří včelám jejich enzymy. Nenašli jsme však žádné výzkumné práce, které by tuto hypotézu potvrzovaly.

Levné sirupy se vyrábějí ze škrobu. Nejčastěji z obilí, kukuřičného nebo bramborového škrobu. Tyto produkty obsahují pouze část glukózy a fruktózy a zbytek jsou různé složité cukry z hlavních škrobových řetězců, často velmi dlouhých, několik stovek glukózových jednotek. Ve včelařské praxi jsou i přes některé negativní zkušenosti takové sirupy přesto používány, zejména odborníky, kteří si váží každé minuty. Hlavním lákadlem je snadné použití.

Když jsem cestoval po Evropě, vždy jsem se ptal včelařů na jejich způsoby krmení včel sirupem na zimu. Někdy odpověděli, že takové krmení nezpůsobuje žádné problémy; na některých místech byli kategoricky proti. To závisí na tom, zda je potkala katastrofa krystalizace krmiva nebo průjem způsobený přeplněností střev. Zdá se, že mezi izolovanými a neizolovanými úly existuje implicitní hranice. V teplých oblastech a zemích (například Itálie) nejsou se sirupem žádné problémy, protože včely mají v zimě možnost provádět očistné lety. Pro chladné pásmo (nadmořská výška, vysoké zeměpisné šířky) nemá jediné použití sirupu z bílého cukru žádné riziko.

Med je produkt vyrobený včelami z nektaru nebo medovice. Krmení se provádí při nedostatku medu. Absolutně nemám v úmyslu diskutovat o letním krmení pro zlepšení porodů. To je nemorálnost, která sice nepodléhá veřejnému odsouzení, ale neobejde se bez následků. Platí zde české přísloví: lže až po uši. Letní přikrmování včelstev a odčerpávání takto uložené potravy včely rychle kazí. Včely přinášejí do úlů a veverek nektar, medovicu a pyl – veškerou „lékárnu“, kterou potřebují. Zpracování „komoditních“ cukrů opotřebovává imunitní systém včel a včely jsou tak náchylnější k nemocem.

Nepostradatelným „poctivým“ problémem je někdy objevení přebytečné zimní potravy v medu. Je jasné, že přechod ze zimy do léta není změnou snímků ve filmu. Některé zásoby v úlu se neustále pohybují. Obvykle je v medu povoleno až 5 % sacharózy. To s velkou rezervou znamená, že náhodné přebytky zimní potravy lze prakticky „schovat“ do medu i při správném včelaření. Pokud začnete s falšováním medu bojovat, pak lze pomocí rozborů odhalit přítomnost cizích izotopů (hlavně kukuřice a třtiny) nebo průmyslových enzymů, které jsou tisíckrát aktivnější než přírodní. V takových případech padělatelé na svou obranu tvrdí, že jde jen o zbytky zimního krmiva. Co to je – spravedlivé popření obvinění z padělání, nebo nehorázná výmluva?

Pokud krmíte pouze řepným cukrem, pak v medu nemohou být žádné třtinové izotopy. Dnes se světový trh vyvinul tak, že u nás najdete hlavně třtinový cukr a nevědět o něm. Není to však tak děsivé. Při správném přikrmování v zimě včelstva úspěšně přezimují a v příštím roce budou produkovat med vyhovující nejpřesnějším rozborům a nejnáročnějším chutím konzumentů.

Krmení včel v zimě je málo častý jev. Mnoho včelařů se k této myšlence staví extrémně negativně a věří, že hmyz v chladném období by měl být zcela v klidu a neměl by být rušen. Na tomto tvrzení je něco pravdy, ale občas nastanou situace, kdy zimní přikrmování může zachránit včelstvo před vyhladověním nebo mu pomoci přezimovat zbývající období s minimálními ztrátami.

READ
Je možné kombinovat topaz a stroboskop?

Květový med je tradičně považován za nejlepší vrchní zálivku v zimě.

Květový med je tradičně považován za nejlepší vrchní zálivku v zimě.

Zvažme, v jakých případech je nutné krmit hmyz v zimě („podle potřeby“) a jak to nejlépe udělat.

Jak zjistit, zda včely potřebují jídlo

Včelař by během zimování svých mazlíčků neměl polevit. Je nutné pravidelně navštěvovat obyvatele úlu, sledovat jejich obecné chování. Pokud v první polovině zimy stačí jedna až dvě návštěvy za měsíc, pak od ledna, kdy nastává druhé zimní období a ve včelstvech se objevuje snůška, by se měla kontrola nad včelami posílit.

Hlavní metody diagnostiky zimního stavu včelstva

K diagnostice zimního stavu hmyzu včelaři široce používají následující metody:

Naslouchání rodinám
Chcete-li to provést, přiložte ucho k zářezu a analyzujte zvuky přicházející ze včelího klubu:

Vlastnosti zvuků a chování hmyzu Možné příčiny současného stavu
Ticho – nejsou slyšet žádné zvuky (ani po prudkém kliknutí na tělo úlu) Bohužel se tato situace často vysvětluje smrtí rodiny.
Po kliknutí na úl včely reagují nesouhlasným zvukem s oddělenými zvuky vytí. Znamení, že rodina přišla o dělohu
Sotva slyšitelné syčení, připomínající šustění suchého listí Hmyz hladoví
Zvýšený hluk včel (v kombinaci s pachem myší a přítomností voskového prachu a žvýkaného hmyzu) Přítomnost myší v úlu
Náhodný hluk a lezení hmyzu na přistávací ploše a na podlaze Svědčí o kandovaném medu a žízni
Silný hluk v úlu, včely vylézající ze zářezu, přítomnost skvrn od průjmu na příletové desce a přední stěně korby Nosema nebo medovice v hnízdě

Není nutné poslouchat všechny rodiny za sebou, protože včelař obvykle ví, v jakém stavu odjely na zimu.

S poslechem může pomoci běžný lékařský stetoskop

S poslechem může pomoci běžný lékařský stetoskop

Úl můžete poslouchat jak přes zeď, tak přímo uvnitř, když pružnou hadici stetoskopu zasunete několik centimetrů skrz zářez (po předchozím odpojení membrány).

Podmoreův výzkum
Pomocí háčku ze silného drátu byste měli vyčistit vchody od podestýlky a mrtvého dřeva. Mrtvý hmyz pomůže zjistit příčiny neúspěšného zimování:

 • krystalky cukru na tělech naznačují krystalizaci medu;
 • mokrá nebo mokrá smrt – důkaz prokysání krmiva;
 • oteklé břicho – nosematóza nebo konzumace medovicového medu.

Po každém zářezu by měl být háček dezinfikován alkoholem nebo 4% roztokem formalínu.

Prezentované video ukazuje hlavní diagnostické metody a způsoby, jak zjistit potřeby hmyzu pro zimní krmení:

Důvody pro půst

Chcete-li problém vyřešit, musíte pochopit důvody, které jej způsobily. Často se vysvětluje hladovění obyvatel úlu v období zimování nedostatek zásob jídla. Včelař si může špatně spočítat potřebné množství krmiva nebo být prostě nenasytný.

Druhý důvod – nadměrná krystalizace meduodešel na zimu. Rychlost krystalizace je ovlivněna poměrem fruktózy a glukózy (fruktóza proces zpomaluje), stejně jako okolní teplotou (vyšší jej urychluje).

Krystalizace medu je normální přirozený proces. V některých případech je rychlejší, v jiných pomalejší.

Krystalizace medu je normální přirozený proces. V některých případech je rychlejší, v jiných pomalejší.

Třetí důvod je použití medovicového medu jako krmiva na zimu (podzim).

Včelí medovice se vyrábí jako výsledek zpracování sladkých produktů vylučovaných jiným hmyzem nebo sbíraných z listů stromů a keřů. Často se míchá s květovým medem.

Přítomnost medovice v krmivu má negativní vliv na zimování a může vést k hromadnému úhynu jedinců. Velké množství minerálních látek v medovicovém medu ho činí léčivým a prospěšným pro člověka, ale ne pro včely. Takový med se liší od obvyklého v nepřítomnosti vůně, viskóznější a husté konzistence. Pad je méně sladký, vzácně krystalizuje, barva je tmavá (lze snadno zaměnit s pohankovým nebo vřesovým medem).

V případě pochybností se pro kontrolu přítomnosti medovice v krmivu používá jednoduchá a spolehlivá metoda: lžičkou přitlačí na buňky s podezřelým medem a odeberou malé množství obsahu (0,5 lžíce). Vložte ji do nádoby a přidejte 0,5 lžičky destilované nebo převařené vody. Důkladně promíchejte a nalijte do dvou stejných objemů vápenné vody. Poté ještě jednou dobře promíchejte a zahřejte k varu na plameni lihové lampy nebo svíčky. Pokud nedojde k pádu, roztok zůstane průhledný, a pokud je přítomen, zakalí se a hnědé vločky padnou na dno.

READ
Jak Ashwagandha ovlivňuje kortizol?

Podrobně se o hlavních kvalitách medovicového medu a jeho odlišnostech od květového medu dozvíte z následujícího videa:

Čtvrtým důvodem je nezkušenost včelaře a chyby při vybírání hnízda na zimu.

Podle propočtů by potrava měla vystačit na celé zimní období, ale při špatném založení hnízda, kdy jsou po stranách umístěny plnější medové rámky a uprostřed nízkoměděné, nastávají problémy. Hmyz, který snědl jídlo uprostřed hnízda, se nemůže přesunout do bočních rámů. Je to dáno tím, že včelí kyj je kulovitého tvaru, rozdělený plástvem do více vrstev. Nejvýkonnější vrstvy jsou uprostřed, nejmenší jsou na okrajích. Na podzim se kyj nachází u přední stěny úlu blíže vchodu a zabírá ty plásty, ze kterých se vylíhl poslední plod. Při jídle se klub pomalu zvedá k horním tyčím rámů a pak se každá vrstva podél své ulice pohybuje směrem k zadní stěně úlu. Pro běžné zimování musí mít hnízdo rámky obsahující minimálně 2 kg potravy.

Identifikace příznaků potíží způsobených nedostatkem potravy, její krystalizací nebo konzumací medovice svědčí o nutnosti přijmout neodkladná opatření – přikrmovat včely v zimě.

Pomoc hladovějícím včelám

Po určení příčiny hladovění byste měli začít včelstvu pomáhat.

V případě nesprávného vytvoření hnízda je nutné:

 • určit sílu sedmi (podle počtu ulic obsazených hmyzem) a vypočítat požadovaný počet rámů pro další zimování;
 • těžké rámky přeuspořádejte uprostřed hnízda, lehčí umístěte na okraje. Při přítomnosti 8-10 kg medu na 7 rámcích není potřeba žádné další přikrmování;
 • dejte z obou stran brániční hnízda, izolační podložky, vršek zaizolujte polštářem a včely odneste do chládku, aby se shromáždily v klubíčku a uklidnily se. Poté přemístěte úl do zimní chatky a za dva dny odstraňte izolaci.

Při nadměrné krystalizaci medu účinnou pomocí bude jeho nahrazení benignějším přípravkem nebo zásobení hmyzu vodou (na jaře a v létě mohou včely, aniž by pociťovaly nedostatek vody, aktivně používat zahuštěný med). Můžete je pít s:

 • čistý hadřík namočený ve vodě, který se po odstranění části stropu a rozložení krycí plachty položí na rámky nad včelím klubem;
 • knotové napáječky – do láhve s vodou se vloží dlouhý plátěný hadrový knot, jehož druhý konec se zasune do otvoru v horním zářezu nebo se položí přímo na rám.

Když hmyz přezimuje na medovicovém medu hlavním úkolem je odvést jejich pozornost od pádu a pomoci uhasit jejich žízeň. Rámy s padyou je nejlepší vyměnit za jiné. Pokud nejsou rámečky s květovým medem, mohou být domácí zvířata krmena medem nebo cukrovým sirupem. Uprostřed hnízda by měly být umístěny dva rámky se sirupem (po 1 kg) proložené dalšími rámky. Nejlepším řešením tohoto problému by byla kompletní výměna zásuvky. K tomu potřebujete:

 • pokud hmyz přezimuje ve volné přírodě, umístěte úl s uzavřeným vchodem na 2-3 hodiny do místnosti s teplotou + 16 . 18 ℃ a počkejte, až se zahřeje;
 • přeneste úl do teplejší místnosti (+ 24 . 27 ℃) a umístěte jej k oknu (zářez by měl být na úrovni parapetu). Aby hmyz nenarazil na sklo, mělo by být okno zakryto gázou;
 • otevřete zářez a rozeberte hnízdo – přesuňte rámečky na boční stěny a do středu umístěte 2-3 plné, se sirupem (každý 1 kg). Zameťte včely z bočních rámků do úlu. Je vhodné najít dělohu a dát jí příležitost vylézt na rám se sirupem;
 • odstraňte všechny rámečky s padyou, po stranách položte prázdné s plástvemi (v souladu se silou rodiny);
 • na prázdné rámečky položte malý (0,5 kg) dort z cukroví nebo scvrklý (krystalizovaný) květový med, uzavřete plátnem.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

Abychom pomohli hmyzu zimujícímu ve volné přírodě, musí být úl nejprve postupně vyhříván uvnitř.

Abychom pomohli hmyzu zimujícímu ve volné přírodě, musí být úl nejprve postupně vyhříván uvnitř.

READ
Jak nastříkat jedlou sodu na okurky?

Během popsaného postupu provede hmyz “pokojový” let a vyčistí jejich střeva od výkalů, takže věci musí být předem odstraněny nebo zataženy z místnosti. Po 1,5-2 hodinách po letu je potřeba začít postupně (shora dolů) zavírat okno tmavým hadříkem tak, aby světlo dopadalo pouze na příletovou tabuli a vchod. Když se včely shromáždí v hnízdě, lze úl umístit do chladné místnosti, aby se hmyz uklidnil, a poté jej umístit do zimní boudy.

Ve zvláštních případech, pokud není medovicový med čím nahradit, můžete zkusit snížit teplotu zimování včelstva na jeden stupeň mrazu. Za takových podmínek vzroste relativní vlhkost vzduchu v zimní chatě, podložka začne aktivněji absorbovat vodní páru. To pomůže včelám vyrovnat se s žízní.

Pokud se ukáže nedostatek medu v úlu (méně než 3-4 kg), je nutné doplnit jeho zásoby minimálně do 5-6 kg. Pro doplnění je třeba do jednoho nebo dvou rámečků s nízkým obsahem mědi nalít tekutý med (rozpuštěný ve vodní lázni) nebo cukrový sirup. Musíte vyplnit horní část buněk na obou stranách. Tyto rámy pak vložte doprostřed hnízda. V budoucnu bude vyžadováno další krmení takové rodiny.

Zkušený včelař podrobněji vypráví o krmení medem ve videu:

Je třeba si uvědomit, že na začátku zimy hmyz spotřebuje méně potravy (650-750 g za měsíc). Krmení včel v únoru, zejména v jeho druhé polovině, kdy už mají včelstva snůšku, vyžaduje zvýšení porce – od 1,5 do 3 kg, podle síly včelstva. Jak se jídlo sní, jeho distribuce se opakuje.

Zimní krmení: čím a jak krmit

Klidněji krmení včelstva lze provádět v zimovišti, ve kterém je stabilní teplota asi 4 stupně Celsia. Tradičně používané jako krmivo:

Druh krmiva Indikace a technologie aplikace
Med v uzavřených plástech Nejprve byste měli otevřít část plástů na rámečku a umístit ji vedle včelího kyje, otevřené plásty k němu přiléhají
Pevné (odstředivým scvrklým medem, bonbóny, kostkový rafinovaný cukr) Takový vrchní obvaz je nejúčinnější, když je kyj včel umístěn nahoře. Nemělo by se podávat ve velkých porcích – nejlépe nepřesahujících 1,5 kg. Ztužený med se zabalí do jedné vrstvy papíru (načež se musí několikrát propíchnout) nebo gázy a z medu se vytvaruje dort. Často se praktikuje krmení včel v zimě medem v sáčcích (také je třeba je předem propíchnout). Rafinovaný cukr je lepší zabalit do gázových sáčků, namočit vodou a umístit na rámky nad včelí klub. Malé kousky rafinovaného cukru lze umístit samostatně mezi horní prkna rámů, v ulicích. Při sušení se cukr navlhčí vodou. Kandy se podává podobným způsobem. Pokud ho včely nestihly sníst a cukroví vyschlo, nahradí se čerstvým. Med lze přidat do starého sušeného cukroví a uchovávat ve vodní lázni, aby znovu získal pružnost a svěžest
Tekutý (cukrový sirup) Tento typ vrchního obvazu se používá ve výjimečných případech v množství nepřesahujícím 1,5-1,8 kg na rodinu. Pokud dáte více, hmyz nebude moci rychle jíst jídlo a bude kyselé. Podávat tekutou potravu je vhodné, když se kyj nachází uprostřed hnízda. Při krmení v rámech se vyplatí položit přes rámy hnízda prkna (tloušťka 0,5 mm). To umožní hmyzu pohybovat se z jedné ulice do druhé. Jako tekutý vrchní dresink se používá cukrový sirup (2 díly krystalového cukru nebo rafinovaného cukru na 1 díl vody). Při přípravě sirupu je třeba nejprve přivést vodu k varu, nalít cukr a míchat, dokud se úplně nerozpustí. Hlavním pravidlem je hlídat, aby se cukr nepřipálil (to je špatné pro včely). Po ochlazení na teplotu čerstvého mléka je třeba sirup nalít do hnědých plástů (jsou odolnější ve srovnání se světlými) po obou stranách rámu
Proteinová směs Někdy na konci zimování, při nedostatku medu nebo včelího chleba, má smysl nabízet hmyzu umělý včelí chléb – směs Gaydaku. Vyrábí se ze 3 dílů sójové mouky, 1 dílu sušeného mléka, 1 dílu sušeného droždí. Poté musí být směs kombinována s medem (v poměru 3: 1), hníst do těsta a dělat z něj koláče.
READ
Co přidat do kaktusové půdy?

Po distribuci vrchního obvazu se doporučuje hnízdo izolovat shora.

Je třeba mít na paměti, že krmení včel v zimě jim sice pomáhá přežít, ale zároveň zhoršuje jejich stav. Hmyz tráví více energie na zimování a na jaře se takové kolonie vyvíjejí pomaleji.

Video

Z prezentovaných videí se můžete dozvědět, jak provést nouzové krmení, pomoci hladovějícímu včelstvu a také získat další užitečné informace:


Vášnivý zahradník, včelař a zahradník mu nejsou lhostejní ani psi a kočky a další domácí mazlíčci. Jaro, léto a podzim tráví na venkově a experimentuje na záhonech. Rád komunikuje s “pokročilými” letními obyvateli a najde pro sebe něco nového a užitečného. Shromažďuje nejlepší metody sklizně a recepty na vaření pokrmů z produktů pěstovaných vlastními rukama. O své objevy a tajemství se rád podělí se čtenáři.

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Rodištěm pepře je Amerika, ale hlavní šlechtitelskou práci pro vývoj sladkých odrůd provedl ve 20. letech zejména Ferenc Horváth (Maďarsko). století v Evropě, především na Balkáně. Pepř přišel do Ruska z Bulharska, a proto dostal své obvyklé jméno – „bulharský“.

Z odrůdových rajčat můžete v příštím roce získat „svá“ semínka k výsevu (pokud jste si odrůdu opravdu oblíbili). A je zbytečné to dělat s hybridy: semena se ukáží, ale ponesou dědičný materiál nikoli rostliny, z níž byly odebrány, ale jejích četných “předků”.

Kompost – shnilé organické zbytky různého původu. Jak to udělat? Všechno se dá na hromadu, do jámy nebo do velké krabice: kuchyňské zbytky, vrcholky zahradních plodin, plevel posekaný před květem, tenké větvičky. To vše je proloženo fosforitovou moukou, někdy slámou, zeminou nebo rašelinou. (Někteří letní obyvatelé přidávají speciální urychlovače kompostování.) Zakryjte fólií. V procesu přehřívání se hromada periodicky míchá nebo propichuje, aby se přivedl čerstvý vzduch. Obvykle kompost “zraje” 2 roky, ale s moderními přísadami může být hotový za jednu letní sezónu.

V malém Dánsku je jakýkoli kus země velmi drahým potěšením. Proto se místní zahrádkáři přizpůsobili pěstování čerstvé zeleniny ve vedrech, velkých pytlích, molitanových krabicích naplněných speciální hliněnou směsí. Takové agrotechnické metody vám umožňují získat plodinu i doma.

Humus i kompost jsou právem základem ekologického zemědělství. Jejich přítomnost v půdě výrazně zvyšuje výnos a zlepšuje chuť zeleniny a ovoce. Z hlediska vlastností a vzhledu jsou si velmi podobné, ale neměly by se zaměňovat. Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Kompost – shnilé organické zbytky různého původu (zkažené jídlo z kuchyně, natě, plevel, tenké větvičky). Humus je považován za lepší hnojivo, kompost je dostupnější.

„Mrazuvzdorné“ odrůdy zahradních jahod (častěji jednoduše „jahody“) také potřebují úkryt, jako běžné odrůdy (zejména v těch oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo mrazy střídající se s táním). Všechny jahody mají povrchové kořeny. To znamená, že bez přístřeší vymrznou. Ujištění prodejců, že jahody jsou „mrazuvzdorné“, „zimovzdorné“, „tolerují mrazy až -35 ℃“ atd. jsou lži. Zahrádkáři by si měli pamatovat, že ještě nikdo nedokázal změnit kořenový systém jahod.

V Austrálii vědci zahájili experimenty s klonováním několika odrůd révy vinné do chladného počasí. Oteplování klimatu, které se předpovídá na příštích 50 let, povede k jejich vymizení. Australské odrůdy mají vynikající vlastnosti pro výrobu vína a nejsou náchylné k chorobám běžným v Evropě a Americe.

Pro zahradníky a zahradníky byly vyvinuty praktické aplikace pro Android. V prvé řadě jsou to výsevní (lunární, květinové atd.) kalendáře, tematické časopisy, sbírky užitečných tipů. S jejich pomocí si můžete vybrat den příznivý pro výsadbu každého druhu rostlin, určit načasování jejich zrání a sklizeň včas.

Předpokládá se, že některé druhy zeleniny a ovoce (okurky, řapíkatý celer, všechny druhy zelí, papriky, jablka) mají „negativní obsah kalorií“, to znamená, že při trávení se spotřebuje více kalorií, než obsahují. Ve skutečnosti se v trávicím procesu spotřebuje pouze 10-20 % kalorií přijatých z potravy.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: