Kolik let může studna trvat?

Vodní studny se od sebe liší mnoha charakteristikami, které ovlivňují životnost nepřetržitého provozu. Pro usnadnění studia se podívejte na tabulku 1, která porovnává artéské a pískové vrty podle hlavních parametrů.

V Moskevské oblasti se vrtají studny pro přívod vody:

Tabulka 1. Porovnání charakteristik artéských a pískových vrtů

vrt na vápenci Dobře pro písek
Životnost
30 – 50 let 3 – 15 let
Tok (produktivita)
3 kubické metry za hodinu nebo více od 0,5 do 1,5 metru krychlového za hodinu
Záruka studny od vrtné společnosti
od 3 do 10 let od 1 do 5 let
Dobře vysychá a zanáší
Neděje se Děje se

Kolik let vydrží artézská studna?

Zdroj artéské studny závisí na mnoha faktorech, ale zvláště je třeba zdůraznit následující:

 1. Stavba artéské studny – to nejdůležitější, čemu je třeba věnovat pozornost. Existuje mnoho návrhů a každý design má rozdíl v ceně, životnosti a záruce. Také plášťové trubky jsou k dispozici v různých průměrech a tloušťkách stěn. Životnost studny nezávisí na zvoleném průměru potrubí, ale velký vliv má tloušťka stěny. Při výběru designu byste neměli šetřit. Při vrtání nepoctiví vrtači instalují tenkostěnné (3 mm) pažnicové trubky levně, ale zároveň s výrazně nižší životností než kvalitní ocelové trubky se stěnou 4,5 mm, které montuje BC Vodopodem LLC. Životnost artéské studny o síle stěny 4,5 mm je cca 50 let.
 2. Údržba vodovodního systému. Podle norem by měla být dvakrát ročně kontrolována funkčnost zařízení a také údržba (dočerpání hydraulické nádrže a seřízení tlakového spínače). V opačném případě může dojít k vodnímu rázu, který může roztrhnout potrubí nebo poškodit čerpadlo. Poté bude zákazník muset provést nákladné opravy.

Tabulka 2. Provozní doby artéských vrtů na vápenci s různými pažnicemi

PVC trubka Kovová trubka Kovová trubka + PVC trubka
Průměr trubky
125 mm 133-159 mm 133-159 mm + 117-125 mm
Tloušťka stěny potrubí
8 mm 4,5 mm 4,5 mm + 8 mm
No životnost
Inovace – nejsou definovány od 30 do 40 let od 30 do 50 let
READ
Které zelí je vhodné k nakládání?

Životnost pískové studny

Studny pro písčité vodonosné vrstvy jsou krátkodobé a mají významné nevýhody, které by měl zákazník vědět:

 1. Malý průtok. Produktivita je 7krát nižší než u vrtu na vápenec. Tento objem vody vystačí pouze na zalévání zahrady nebo zásobování vodou malého venkovského domu.
 2. Kolik let slouží? Vrty navrtané do písčitého horizontu v Moskevské oblasti vydrží tři až patnáct let. Studna musí fungovat bez dlouhých přestávek, protože je náchylná k zanášení a vysychání. V takových případech se opravy nedoporučují.
 3. Provádění odborné údržby. Pro zvýšení životnosti vyžaduje dobré čištění.

Pro dlouhodobý provoz autonomního zásobování vodou v soukromém domě bez poruch je nutné na vašem místě vyvrtat stabilní a odolný zdroj zásobování vodou. LLC BC “Vodopodem” 8(901)355-19-91, 8(985)916-20-90 vrtá a staví studny již více než 10 let. Našim klientům garantujeme vysokou kvalitu odvedené práce.

Není možné vyřešit problém zásobování vodou jednou provždy vyvrtáním studny na místě. Zdroje vodonosné vrstvy jsou omezené a časem jakýkoli zdroj vyschne. Životnost domácího vodovodu můžete zvýšit, pokud správně navrhnete a vyvrtáte studnu.

Jaké faktory ovlivňují životnost studny?

Jak dlouho bude systém zásobování vodou fungovat, závisí na mnoha faktorech:

 1. Vybraný horizont.
 2. Materiál pouzdra.
 3. Technologie pouzdra a uspořádání.
 4. Intenzita spotřeby vody.
 5. Dodržování pravidel pro používání zásobování vodou.
 6. Pravidelnost údržby systému.

Hlavním faktorem, který určuje životní cyklus zdroje, je typ horizontu. Dostupné množství pitné vody závisí na horizontu. Písečná studna vydrží až 15 let, vápencová – minimálně 50 let. Na vápenci jsou studny, které poskytují vodu po celé století.

Přesnou dobu provozu nelze předem předvídat. Čas je určen nasycením horizontu. Voda může v důsledku geologických změn předčasně vytéct. Pokud například v blízkosti probíhá rozsáhlá výstavba, může to způsobit, že se voda dostane hlouběji.

Dobu provozu studny ovlivňuje jak materiál pažnicových trubek, tak kvalita jejich instalace. Jakmile sloup ztratí těsnost, nebude již možné používat přívod vody. Je levnější navrtat novou hřídel než opravit a vyčistit poškozený systém.

studna

Obrázek 1: Studna s vodou.

Životnost pískové studny

Typicky systém funguje 5-15 let. Studna vrtaná na pískovci vydrží až 30. Mělké studny mohou po 1-2 letech vyschnout nebo zabahnit. Pro prodloužení životnosti je na plášťové trubce instalován filtr.

READ
Je možné krmit rajčata draslíkem?

Horizont je tvořen jemnými částicemi. Čím menší jsou zrnka písku v hornině, tím rychleji dochází k pískování kmene. Nejmenší zrnka písku pronikají přes jemné filtry.

Doba provozu je ovlivněna tím, jak správně je zvolen filtr:

 1. Příliš velké buňky umožňují průchod mnoha malých zrnek písku.
 2. Příliš malé buňky rychle zarostou sedimentem.

Rychlost broušení je ovlivněna volbou čerpadla a instalační hloubkou. Pokud čerpadlo nefunguje správně, sud se rychle zanese zrnky písku. Čerpání pomáhá snížit rychlost broušení. Při pravidelném čerpání se kolem potrubí tvoří kaluž vody.

Nevykládejte spádovou trubku štěrkem, abyste ji chránili před pískem. Pokud čerpání vody způsobí zkapalnění vrstvy jílu, štěrk selže. Písek se smísí s hlínou a systém se rychle ucpe.

Nechte si poradit, která studna vydrží déle!

Klikněte na tlačítko a požádejte správce Aqualux+ o zpětné volání.

životnost vodní studny

Obrázek 2: Životnost vodní studny.

Životnost habešské studny

Habešská jehla také bere vodu z písku. Od běžné studny se liší úzkým sudem a ostrým hrotem. Jak dlouho bude jehla fungovat, určuje kvalitu instalace. Pokud není jehla zaražena dostatečně hluboko nebo příliš hluboko, po 1-2 letech vyschne.

Správně poháněná jehla může vydržet 10-30 let. Čas je určen zdrojem vodní čočky a frekvencí čerpání hlavně. Výběr špičky filtru také ovlivňuje dobu používání.

Jehla habešské studny

Obrázek 3: Otvor pro jehlu

Jak dlouho vydrží artézská studna?

Artézské prameny fungují zhruba 50 let. Horizonty jsou tvořeny porézním vápencem, který neobsahuje jemné částice. K odbahnění a pískování kmene nedochází. Systém není nutné pravidelně odvzdušňovat. Zásobník vody můžete využít několikrát do roka. Vzácné starty čerpadla nezkracují dobu spotřeby vody.

Velké zásoby pitné vody jsou soustředěny v hloubce. Minimální průtok: 2000 litrů za hodinu. Horizonty se pomalu vyčerpávají. Voda nejde hluboko do země, protože horizonty jsou vodotěsné. Vrtání pro vodu umožňuje uspokojit všechny potřeby ekonomiky.

vrtání artéské studny s malou vrtnou soupravou

Obrázek 4: Artézská studna

V počáteční fázi vyžaduje vytvoření artesian investice. Vrtací společnosti stanovují sazby za metr. Sazba závisí na plášti, složitosti geologického úseku a vzdálenosti do Moskvy. Například náklady na uPVC trubky začínají od 2700 XNUMX rublů na metr.

READ
Jak se jmenují krávy?

Průměrná hloubka studny v Moskevské oblasti:

 1. Na prvním písku: 30-45 m.
 2. Na hlubokém pískovci: 40-80 m.
 3. Na vápenci: 50-70 m.

Vrty do vápence budou dražší kvůli hlubokému výskytu horizontů. Hluboký artéský se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Pracuje tvrději, produkuje více vody a vyžaduje méně údržby. Vrtáním artesianu vyřešíte problém zásobování farmy vodou na několik generací

výběr vodní studny

Obrázek 5: Vrtání studny na vodu

Výběr materiálu pláště

Všechny ostatní charakteristiky jsou bezvýznamné, pokud je kryt nainstalován nesprávně. Konstrukce musí zůstat utěsněná až do vyčerpání zásob vody. Ztráta těsnění může být způsobena korozí, tlakem půdy nebo nesprávnou instalací. Abyste předešli předčasnému selhání, nainstalujte trubky z PVC.

Kovové trubky jsou náchylné ke korozi. Rychlost destrukce kovů v půdě: 1 milimetr za dekádu. Rez se dostává do pitné vody a znečišťuje půdu. Když se koroze rozšíří, systém již nelze používat.

HDPE trubky mají nedostatečnou pevnost. Materiál se snadno deformuje vlivem tlaku půdy. Plast může obsahovat škodlivé látky. Proto nedoporučujeme instalovat HDPE trubky na pitnou vodu.

PVC trubky jsou vyrobeny z ekologického plastu. Jsou schopny odolat velkému zatížení a nepodléhají korozi. Pro většinu území moskevského regionu jsou vhodné trubky z PVC o průměru 125 mm. Můžete je dokonce nainstalovat k posílení hlubinných dolů. Bezpečnostní rezerva plášťových trubek je navržena na 50-60 let.

pouzdro studny

Obrázek 6: Plášť studny

Shrnout

Artéské studny s vodou vydrží déle než studny s pískem. Životnost je ovlivněna materiálem pláště. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti, vyberte si trubky s pláštěm z PVC. Chyby při vrtání a opláštění studny vedou ke snížení životnosti. Vrtací práce proto musí provádět profesionálové.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: