Kolikrát je lepší podojit kozu?

Dojení je v chovu koz natolik důležitý moment, že považujeme za nutné se mu podrobně věnovat.
Správné a pravidelné dojení koz má na farmě velký význam. Produkci mléka zvířat v dané výšce nejen udržuje, ale také rozvíjí a zvyšuje. Naopak nesprávné a nepravidelné dojení může kozy zkazit a snížit jejich dojivost.
Mléčná žláza, jak známo, vylučuje mléko nejen při odpočinku zvířete a při žvýkání, ale i při samotném dojení, přičemž k uvolňování mléka či jeho zadržování mohou přispívat jak mechanické příčiny, tak nervové ovlivnění. Dojení pokaždé přísně v předepsanou dobu, masáž, dojení pokaždé do poslední kapky – to vše rozvíjí mléčnou žlázu, potažmo produkci mléka kozy. Naopak nepravidelné dojení, nedbalý přístup k vemenu a neúplné dojení oddalují rozvoj schopnosti produkce mléka.
Je třeba připomenout, že vemeno, respektive mléčná žláza, je živý orgán, jehož správné působení je mimo jiné silně závislé i na psychickém stavu zvířete. Silná úzkost z hluku a hrubého zacházení, bolest způsobená dojením atd. – to vše může snížit dojivost.
Při dojení je třeba dodržovat následující pravidla.
Před dojením je potřeba vemeno umýt, poté jej vytřít do sucha speciálně připraveným ručníkem, který by měl být vždy k dispozici tam, kde se dojení provádí. Při výjimečně čisté údržbě se někdy obejdete bez mytí, ale nemělo by to být samozřejmostí. Mytí je velmi důležitá technika péče o vemeno, která má jistě pozitivní vliv na činnost mléčné žlázy, protože čistota kůže vemene je pro mléčnou žlázu nepochybně důležitá.
Po umytí, před dojením, byste měli udělat malou, ale energickou masáž vemene – pomůže to rychleji podojit kozu.
Dojení se provádí pěstí: palec a spodní část ukazováčku jsou uchopeny a pevně stisknuty na základně bradavky, poté jsou postupně stisknuty zbývající prsty, počínaje falangou ukazováčku a končící prstenem. nebo malíček – to závisí na délce bradavky. Mléko je tak vytlačováno z horní části bradavky do spodní části a odtud vychází ven otvorem bradavkového kanálku. Poté se palec a spodní část ukazováčku na okamžik u kořene bradavky uvolní, aby se mléko z vemena opět dostalo do bradavky a vše se znovu opakuje.

První proud mléka z každého struku se musí nadojit pod nohama (a pokud se dojí uvnitř, do samostatné nádoby, protože mléko rozlité na podlahu v místnosti časem způsobuje v této místnosti nepříjemný zápach – pozn. red.), protože mléko není cenné, ale pouze myje vždy špinavé konce bradavek, které obsahují mnoho škodlivých bakterií.

Proces dojení lze rozdělit do tří fází – dojení, dojení a opětovné dojení.
Při dojení se bere levý struk vemene do pravé ruky a pravý do levé a střídavě rytmicky a energicky dojí, dokud se nezastaví volný tok mléka.
Poté začnou dojit – masírují vemeno, dojí oběma rukama, dokud se nezastaví tok mléka, pak znovu masírují a znovu dojí.
Konečná fáze – dojení se provádí následovně: vemeno je drženo zezadu levou rukou a zbývající mléko je odsáváno z každé bradavky pravou rukou, zatímco vemeno je pravidelně masírováno.
Je třeba poznamenat, že pokud by dojení a dojení mělo být provedeno co nejrychleji, pak by se na dojení nemělo šetřit časem. Naopak prodloužené dojení je jednou z nejúčinnějších metod, jak zvýšit produkci mléka koz.
Dlouhodobé dojení však nepřinese požadovaný výsledek, pokud nejsou splněny následující podmínky: třikrát denně a přísně pravidelné dojení a samozřejmě správné krmení a krmení na pastvě je nejjednodušší a nejvýhodnější způsob, jak vyřešit problém optimální režim krmení pro kojící kozy.
Na dojení koz, tzn. zvýšení jejich produkce mléka prodlouženým dojením, je vhodné vést záznamy v knize dojivosti, abyste se jimi mohli řídit. Pomocí dodatečného dojení byste se měli snažit získat dojivost alespoň o 50 ml více než včerejší, vyrobenou ve stejnou dobu, nebo v extrémních případech zajistit, aby nebyla menší než včera.
Tato technika umožňuje zvýšit produkci mléka u kozy na maximální možnou úroveň pro dané zvíře (řekněme 7 litrů denně nebo více) a udržet ji až do nástupu podzimních mrazů nebo do dalšího páření.

READ
Proč voní byty starých lidí?

Dojení se musí provádět rychle, bez přerušení až do konce, protože jakákoli zastavení a zpomalení snižují dojivost. Při rychlém dojení mléko teče snadněji, při pomalém dojení se koza snadno vyčerpá. Musíme si pamatovat, že poslední mléko je nejtučnější a nejchutnější.

Dojení by mělo probíhat bez přerušení, pokud možno rychle a pevnou rukou. Přerušované dojení, jak ukázaly četné experimenty, značně snižuje dojivost. Pokles dojivosti v závislosti na četnosti a délce přestávek může být od 10 až do 35 % celkové dojivosti. Pokud jde o rychlost dojení, její význam je stejný jako u kontinuálního dojení a vysvětluje se nervovým vlivem. Silní, zkušení, rychle dojící dojičky mají vždy vyšší dojivost než nezkušení a líní.
Během dojení v žádném případě do zvířat nebijte ani na ně nekřičte. S kozami by se mělo zacházet co nejšetrněji, jinak se nerady podřizují dojení a zadržují mléko. Nervové vlivy mohou velmi oslabit činnost mléčné žlázy; Když se tedy se zvířaty zachází hrubě, nejenže si mohou dobrovolně zadržet mléko, ale i samotná sekrece a tvorba mléka se nedobrovolně zastaví v důsledku sklíčeného stavu zvířete. Pozorování ukázala, že z těžkého úleku z útočícího zvířete, z požáru, z hrubého zacházení se zlým pastýřem někdy dost výrazně klesá dojivost.
Konec dojení je nejdůležitějším bodem, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Je možné dojit čistě, aniž by něco zůstalo ve vemeni – to je úkol každého dojiče. Vzhledem k tomu, že posledně uvedené mléko je velmi husté a hlavně se nachází v nejtenčích mléčných kanálcích, odkud je obtížné odtékat, nečisté, neúplné dojení má za následek ucpání těchto kanálků, hrubnutí vemene a následně ztrátu části mléka. vemene pro tvorbu mléka. Nečisté dojení může zkazit ty nejlepší kozy a ve zbytcích posledního hustého tučného mléka můžete přijít o část příjmu. Rozdíl ve složení mléka od začátku dojení do konce je viditelný z řady experimentů provedených různými vědci. Uveďme zkušenost Kaula, který rozdělil dojivost krávy na 3 porce, jejichž složení bylo následující:

Tato tabulka ukazuje, že zatímco obsah bílkovin, cukru a popela zůstává téměř nezměněn, množství tuku se velmi zvyšuje a v tomto experimentu se zvýšilo 8krát. Ale v posledních proudech vystupujících z vemena dosahuje obsah sušiny 32 %, jinými slovy, takové mléko má hustotu dobré smetany. Také proto je třeba věnovat zvláštní pozornost co nejčistšímu dojení posledních proudů mléka.

READ
Jak často by se měl Crocus zalévat?

Při dojení sedí dojič většinou ne na boku, ale na hřbetě, ale to my oproti ustálenému zvyku považujeme za špatné a doporučujeme kozy dojit, jako krávy, sedět na boku, na to však musí být kozy zvyklé od r. první jehně.

Zde plně podporujeme autora a věříme, že dojení by se mělo provádět ze správné strany. Aby se ještě jednou při dojení netrápilo, je vhodné, aby koza viděla majitele. Některé příručky píší, že pobyt vzadu vám umožňuje podojit kozu rychleji, a uvádějí čísla „2–3 minuty“. Naše pozorování ukázala, že zkušenému dojiči sedícímu na boku trvá dojení kozy s jedinou dojivostí kolem 1 litru 1,5 až 2,5 minuty. Proto se domníváme, že zadní dojení neposkytuje žádné výhody a nemělo by být doporučováno.

Dojení se musí provádět opatrně ve stejné hodiny, jinak se množství mléka sníží. Dvouhodinové zpoždění dojení snižuje dojivost o půl litru, což bylo prokázáno četnými experimenty.
Ve většině chovů je zvykem podojit kozu 3x denně, ale my, jak již bylo uvedeno výše, považujeme za správnější dojit 2x; v každém případě musí být koza během prvních tří měsíců po jehnici podojena třikrát; Ve Francii se koza často dojí každé 3 až 4 hodiny po dobu prvních dvou týdnů po jehnici. Od XNUMX. měsíce, kdy přísun mléka znatelně klesá, můžete dojit pouze dvakrát, i když my stále raději dojíme třikrát až do konce.
Během období ustájení mohou být kozy podojeny 2krát, a když jsou odvezeny na pastvu, mohou být podojeny třikrát denně.

Dnes už není chov koz v domácích usedlostech žádnou vzácností. Údržba skotu vyžaduje značné materiální investice a fyzickou námahu, proto si obyvatelé venkova častěji pořizují kozy.

Už dávno je dokázáno, že kozí mléko je zdravější než kravské. Ve svém složení se velmi blíží složení mateřského mléka, aktivně se používá v potravinářském průmyslu, tradiční medicíně a kosmetologii. Z tohoto důvodu jsou v současné době velmi aktuální otázky správného krmení, udržování a zvyšování mléčné užitkovosti u koz.

Příprava zvířat

Správné podojení kozy je hlavním faktorem nejen při získávání mléka, ale také při zvyšování dojivosti.. V přípravě kozy před dojením jsou základní kroky, které je důležité dodržet, abyste získali kvalitní produkt a předešli nemocem zvířat.

Zpracování vemene

Před dojením je nutné vemeno omýt teplou vodou, aby se uvolnilo svalstvo, zvýšil se přísun mléka zvířete a udržela se hygiena. Jednou týdně je velmi důležité umýt vemeno dětským pracím prostředkem nebo mýdlem na prádlo.

READ
Jak fungují gely na odpuzování mravenců?

Bezprostředně před dojením jsou bradavky ošetřeny dezinfekčním prostředkem a ponořeny do přípravku. Na farmaceutickém trhu je dnes prezentována široká škála takových řešení. Tento způsob zpracování se bezesporu používá na velkých farmách a usedlostech.

Doma mohou být bradavky zvířete ošetřeny antibakteriálními hypoalergenními ubrousky a čistým suchým ručníkem.

Tak bude zajištěna ochrana vemene zvířete před pronikáním patogenních bakterií.

masáž

Délka masáže před každým dojením je přibližně 2 minuty. Jemné hnětení vemene je důležité pro správný a rychlý odtok mléka, stimulaci prokrvení a prevenci mastitidy u koz. Každodenní masáž bude vynikajícím stimulantem pro zvýšení tvorby mléka.

Technika masáže je velmi jednoduchá. Zvládne to i začátečník. Jemně se nadzvedne jedna část vemene zvířete a lehkými třecími pohyby se provádí masáž. Podobně se postup opakuje s druhým podílem vemene.

Hygiena dojičky

Je důležité si uvědomit, že dojení se provádí ve specializovaných hygienických oděvech a se zakrytou hlavou. Ruce jsou důkladně omyty teplou vodou a mýdlem a ošetřeny dezinfekčním prostředkem.

V chladném období by ruce dojíček neměly být podchlazené. To může způsobit praskání a infekci, proto je důležité při manipulaci s vemenem a mytí rukou používat pouze horkou vodu. Doporučuje se ošetřit ruce mastným krémem nebo vazelínou. Správná péče o ruce je základem hygieny dojičky.

Aby se zachovalo zdraví a zabránilo se nadměrnému namáhání svalů rukou, zejména u začínajících chovatelů a specialistů, musí být dojení prováděno správně: pěstí a plynulými pohyby. Optimální rychlost dojení je 75 stlačení struku za minutu s lokty u těla. Správné držení těla při dojení zabrání únavě svalů zad a pánve. Pro maximální pohodlí můžete použít nízkou lavici.

Je důležité, aby dojičky systematicky prováděly testy, sledovaly své zdraví a podrobovaly se plánované lékařské prohlídce.

Člověk může být nositelem latentní formy infekčních onemocnění způsobených patogeny. Taková onemocnění se přenášejí kontaktem a mohou přecházet do mléka.

Možnosti dojení

Kozu lze dojit ručně i strojově.

Zařízení

Při provádění dojení pomocí přístroje je nutné striktně dodržovat pokyny jeho výrobce. Každá konkrétní značka dojicího stroje má své vlastní vlastnosti provozu a připojení. Před použitím zařízení je jeho pracovní část sterilizována a zkontrolována na vakuum.

Koza je přivedena na místo dojení. Pro pohodlnější proces můžete udělat pódium, kde bude zvíře během dojení.

Před připojením zařízení ručně odsajte několik kapek mléka do samostatné misky. Kalíšky mechanismu jsou připevněny k bradavkám a zařízení je zapnuto. Na konci dojení se zbytky mléka odevzdávají, aby se zabránilo vzniku mastitidy u zvířete. Dojící stroj je nutné po použití důkladně omýt a vysušit. Po dojení je nutné zvíře nakrmit a napojit.

Hardwarová metoda dojení se zpravidla používá na dvorcích a farmách s velkým počtem hospodářských zvířat, díky čemuž je proces náročný na práci značně zjednodušen.

příručka

Při domácím chovu se kozy dojí převážně ručně. Při ručním způsobu dojení je zvykem rozlišovat dvě možnosti: moldavské a pěstní.

READ
Jak často byste měli rosit kapradinu?

Pěstní dojení se používá všude. Nejprve je třeba palcem a ukazováčkem uchopit bradavku blíže k vemenu, aby se uvolnilo pár kapek mléka. Poté, co jsou bradavky stlačeny pěstí bez použití palce.

Mléko se vypustí a provede se dojení.

Moldavské dojení se používá u masných plemen koz. Pro začátek se mléko odsává ze strany kozího ocasu, zatímco vemeno přilne. Poté se vemeno zcela zakryje oběma rukama a mléko se vytlačí.

U každé metody je důležité dodržovat techniku ​​dojení, protože ta je tajemstvím dosažení vysoké mléčné užitkovosti.

Struktura struků zvířete také ovlivňuje volbu techniky dojení. Pěstní dojení bude nejvhodnější pro zvíře s dlouhými bradavkami, s krátkými a malými bradavkami je lepší dojit prsty: palcem a ukazováčkem dolů.

Dojení kozy je proces, který vyžaduje spoustu energie a práce i při použití stroje. Proto bude vytvoření speciálního místa pro dojení dobrým pomocníkem na farmě. Pódium nebo dojící stroj lze vyrobit samostatně nebo zakoupit hotové. Umožňuje nejen pohodlné dojení kozy, ale také hygienu vemene a paznehtů zvířete.

Frekvence

Frekvenci dojení si zpravidla nastavuje chovatel sám. Existuje řada faktorů, které mohou také ovlivnit frekvenci procesu: věk kozy, její plemeno, výživa, roční období a období laktace. Koza se obvykle dojí ne více než 4krát podle stanoveného plánu.

Na podzim a v zimě se snižuje celková dojivost, protože zvířata jsou chována v kotcích a v jejich jídelníčku chybí šťavnaté bylinky zvyšující množství mléka. Kozy by se měly dojit ráno a večer.

V létě se díky rozmanitosti stravy zvyšují dojivost, režim dojení se mění na třikrát denně.

Jak dojit po prvním jehněti?

Správné podojení prvorodičky bývá problém i pro zkušené chovatele.

Existují dvě možnosti, jak podojit kozu po jehnici:

  • přirozené, tedy přímo dětmi;
  • ručně.

V první možnosti jsou děti chovány společně s dospělým zvířetem. Aplikují se na vemeno a mléko se obnovuje. V prvních dnech života kozy sají vemeno až 20krát denně. Při velkém jehňat mláďata neustále ruší matku, zůstávají hladová, laktace se může snížit únavou dospělého zvířete. Při přirozeném způsobu dojení se velmi často poškozují alveoly vemene. Aby se koza podojila efektivněji a předešlo se zranění, je důležité chovat kozy v samostatném výběhu.

Kozy se ručně dojí šestkrát denně. Při ústupu edému vemene je nutné množství snížit na 4násobek. Zvíře se stává klidnějším a pružnějším. Časové intervaly mezi dojení by měly být přibližně stejné, aby byla zachována laktace. Pravidelnost rozvíjí vemeno a zlepšuje sekreci. V tomto období je nutné chránit zvíře před vznikem mastitidy, neboli stagnací a ucpáním mléka. Aby se předešlo onemocnění před dojením, je velmi důležité masírovat každý lalok vemene.

Po prvním bahnění mohou nastat problémy. Kozy nedají napoprvé dojení, kopou. Zvíře musí být uklidněno lahodným krmivem a laskavým zacházením. Je lepší provádět dojení 6krát denně a výsledné mléko vypít dětem. Od druhého týdne lze počet dojení snížit.

Po měsíci se krmné mléko ředí vodou a kozí strava se stává pestřejší.

Zkušení chovatelé doporučují připravit vemeno mladého kozla na dojení do jednoho měsíce před obahněním, což vám umožní rychle a bez námahy podojit zvíře.

Kozu je nutné denně zvykat na proces dojení, jemně hladit a masírovat vemeno rukama nebo teplým ručníkem.

Dva měsíce před narozením miminek postupně přestanou kozu dojit, nebo jinak řečeno nastartovat. Nejprve se sníží počet dojení a poté se provádějí jednou za 2 dny.

READ
Jak vybrat tloušťku fólie pro skleník?

Stává se také, že před narozením kůzlat plýtvání mlékem pokračuje až do samotného porodu. V tomto případě je nutné mléko kvalitně dojit do poslední kapky, protože látky a enzymy v něm obsažené mohou být pro kozu nezbytné pro nitroděložní tvorbu plodu.

Problémy a nemoci

Při chovu kozy je třeba pravidelně pečovat o její zdraví. Zvíře musí být aktivní, mít dobrou chuť k jídlu.

Příznaky naznačující zhoršení zdravotního stavu:

  • snížení a zastavení laktace;
  • snížení teploty uší a končetin zvířete, zvýšení celkové tělesné teploty;
  • rychlé dýchání;
  • odmítnutí jíst.

Příčinou onemocnění může být zánět nebo infekce. Je důležité poradit se s veterinářem, pokud jsou zjištěny výše uvedené příznaky, aby bylo možné získat kompetentní léčebný režim a zabránit šíření onemocnění. Po bahnění se u mladých jedinců může často objevit mastitida.

Pro prevenci je nutné chovat zvířata v místnostech bez průvanu a s dostatečně teplou podlahou, dodržovat hygienické podmínky a brát ohled na techniku ​​dojení.

Určení mastitidy u kozy je snadné. Vyznačuje se tvrdnutím vemene a je komplikací zánětu. Do mléka se mohou dostat hlen a hnis, zhoršuje se kvalita mléka, zvětšují se lymfatické uzliny pod vemenem. Aktivita zvířete je prudce snížena.

Veterinární lékař může předepsat lokální léky, stejně jako intramuskulární antibiotika. Doma si můžete vyrobit vlastní směs kafru a bělených olejů. Taková kompozice se vtírá do nemocného vemena kozy.

Infekční formou zánětu je streptokoková mastitida. Pokud není dodržována hygiena zvířete a dojičky, bakterie pronikne do kanálků bradavky a rychle se šíří. Při tomto typu onemocnění se může objevit otok vemene, charakteristické akné a záněty, zarudnutí, prudce se snižuje objem dojivosti, mléko má hořkou pachuť.

Na samém počátku onemocnění je nutné urychleně zahájit léčbu, aby se zabránilo přechodu onemocnění do chronické formy. Včasná diagnóza a předepsaná léčba vám umožní rychle se vyrovnat s onemocněním. Veterinář k ošetření předepisuje léky, lehkou masáž vemene a přísné dodržování hygieny zvířat.

Nesprávné držení zvířat, špatná výživa, nedostatečná péče o vemeno mohou vyvolat výskyt popraskaných struků. V případě zjištění jizev, oděrek a jiných kožních defektů na vemeni se poškozená místa před dojením ošetří kyselinou boritou a promažou vazelínou. Použití jódových a antiseptických mastí podporuje hojení ran.

Nemoci vemene mohou být vyprovokovány modřinou. V místě poraněných tkání se teplota zvyšuje, objeví se těsnění. V prvních 3 dnech se doporučuje nedotýkat se místa modřiny.

S modřinou ve stravě kozy musíte snížit množství spotřebované tekutiny. Doporučuje se ošetřit místo poranění jódem, udělat studený obklad. Veterinární lékař předepisuje antibiotika, aby se zabránilo šíření zánětlivého procesu.

Jak podojit kozu první kočky je popsáno v dalším videu.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: