Který základ je lepší pro převlékárnu?

Důležitost výběru základů pro dočasný domov, jako je chata, nelze přeceňovat. Potřeba takové struktury může nastat na letní chatě, na staveništi nebo na jakémkoli jiném vhodném místě. Ale bez ohledu na účel, aby byla struktura stabilní a spolehlivá, je nutné předem promyslet nadaci.

Kde nainstalovat převlékárnu

Ačkoli může být domácí chata instalována na několik měsíců a poté přemístěna na jiné místo, neměla by být umístěna na holou zem. Půda je nestabilní a má tendenci se pohybovat pod vlivem dynamického a statického zatížení vnitřních procesů a atmosférických jevů. Z tohoto důvodu i ten nejjednodušší základ na blocích výrazně zvyšuje spolehlivost konstrukce a poskytuje jí následující vlastnosti:

 1. Bezpečnost;
 2. Stabilita;
 3. udržitelnost;
 4. Security.

Kompetentní základ konstrukce rozloží zatížení na zemi a ochrání ji před možnými deformacemi, zničením a erozí podzemní vodou. Ale aby byla instalace nadace úspěšná, musíte zvážit několik důležitých parametrů:

 • kvalita půdy;
 • Hmotnost;
 • podzemní vody;
 • Seismická situace.

Výběr optimálního typu konstrukce a materiálu pro založení

Ať už se rozhodnete pro instalaci nadace jakýmkoli způsobem, hlavní věcí není v této fázi šetřit. Správný výběr a instalace základny zvýší odolnost konstrukce a zabrání možným problémům v budoucnu. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti a znalosti, využijte zkušené pracovníky k založení kvalitního základu.

Zajišťuje spolehlivost konstrukce, chrání ji před deformací a bočním zatížením. Kromě toho jsou šroubové piloty instalovány rychle, bez zbytečných nákladů a jsou schopny odolat značnému zatížení. Před instalací základu je však nutné provést půdní studie a určit kvalitu půdy, na které bude konstrukce instalována. Kromě toho byste měli kontaktovat pouze specialisty, kteří dokážou správně vypočítat počet pilot a hloubku jejich šroubování. Výsledkem je, že správný výběr základu pro kabinu na šroubových pilotách pomůže udržet její spolehlivost po dlouhou dobu a také se vyhnout vysokým nákladům na opravy a restaurování.

Při výběru základu pro šatnu je nutné vzít v úvahu jeho vlastnosti a funkčnost. Pokud plánujete instalaci konstrukce na trvalé místo, kupte si základny, které jsou spolehlivější, odolnější a silnější. Například stojí za zvážení možnost šroubových pilot. Takový základ poskytuje stabilitu a chrání konstrukci před deformací.

READ
Jak dlouho trvá vaření brokolice?

Pokud potřebujete mobilní přívěs, pak je lepší zvolit lehčí a levnější základní variantu, kterou lze snadno rozebrat a přesunout na jiné místo. V tomto případě může být vhodná svařovaná kovová kabina namontovaná na betonových blocích. Tato možnost je výhodnější, protože nevyžaduje velké náklady na instalaci a demontáž.

Na kvalitě základu byste však neměli šetřit, protože na tom závisí trvanlivost a bezpečnost konstrukce. Proto je výběr základu pro šatnu dobře vypočítanou rovnováhou mezi dočasnou nebo trvalou povahou konstrukce, její funkčností a náklady.

Jednou z nejspolehlivějších a nejodolnějších možností základů pro kabinu jsou šroubové piloty. Umožňují instalaci konstrukce na nerovný povrch, v podmínkách jílovité půdy. Instalace základny na šroubové piloty je přitom poměrně jednoduchá a nevyžaduje mnoho času a peněz.

Při výběru vrutových pilot pro převlékárnu je nutné určit počet pilot a hloubku jejich zašroubování do země. Obvykle je na každý jeden a půl metru obrysu nutné nainstalovat jednu hromadu šroubů. Zvažte kvalitu a stabilitu půdy. Ideální zemina pro instalaci šroubových pilot je zemina obsahující hlínu v hloubce asi dva metry.

Základ na šroubových pilotách je ideální pro instalaci kabiny na jílovité půdě. Zajišťuje spolehlivost, chrání konstrukci před deformací a bočním zatížením a také umožňuje rychlou a snadnou instalaci základu. Před instalací základu je však nutné provést pozemní průzkum, který bude schopen správně vypočítat hloubku zašroubování šroubových pilot a počet požadovaných pilot.

Jedním ze způsobů instalace základu pro kabinu je základ na pilířích. Na rozdíl od pilotového základu nejsou pilíře pevnou oporou; lze je použít, pokud chcete přesunout svůj dočasný přístřešek z jednoho místa na druhé. Pokud máte poměrně rovnou plochu s tvrdou a stabilní půdou, je základ sloupků dobrou volbou.

Je však třeba si uvědomit, že základ na pilířích není tak pevný a spolehlivý jako pilotový základ. Tato metoda je vhodná pouze pro mobilní konstrukce a nelze ji použít pro trvale instalované kabiny.

Při instalaci na sloupy je nutné vzít v úvahu počet sloupů a vzdálenost mezi nimi, dále hloubku instalace a kvalitu půdy. Optimální vzdálenost mezi sloupy je 2-2,5 metru a hloubka instalace by měla být alespoň 0,8-1 metru.

Výběr základu pro kůlnu závisí na funkčnosti, mobilitě, podmínkách instalace atd. Sloupové základy mohou být dobrou volbou v případě pohyblivých konstrukcí, ale při instalaci je nutné vzít v úvahu vlastnosti a dodržovat požadavky na kvalitu.

READ
Co je dobré na postřik domácích květin?

Pro instalaci kabiny je nutné provést přípravné práce. V závislosti na základně se kroky mohou lišit. Pokud zvolíte prefabrikované nebo monolitické na sloupech, musíte připravit jámy požadované velikosti. Dno jam je vyztuženo, po kterém se nalije betonová podložka, která již obsahuje výztuž. Do týdne je rám připevněn k levé výztuži a je instalováno bednění. Poté můžete nainstalovat sloup, pro který jsou vhodné červené cihly i beton. Poté je na tyče instalován postroj kabiny.

Pokud zvolíte jednodušší variantu na betonových blocích, není potřeba žádné speciální vybavení. Vhodné pro stavební a silniční čety, rotační expedice a další mobilní pracovní týmy. Chcete-li to provést, musíte označit určený prostor pro parkování přívěsu obrysy, nainstalovat standardní bloky a zkontrolovat vodorovnou polohu. V případě potřeby můžete zeminu přidat nebo zrýt. Poté můžete přívěs nainstalovat na hotový základ. Tato metoda je nejen rychlá a snadná na instalaci, ale nevyžaduje velké náklady.

Jak to nainstalovat sami

Rusové jsou známí svou kreativitou, která se projevuje v různých oblastech života, včetně stavebnictví. Například pokud jde o vybudování základů pro dočasné útočiště, každý z nás může ukázat své inženýrské dovednosti a stát se skutečným „Kulibinem“. Podívejme se na několik dostupných metod:

 1. Páska – zde obrys vyplníme betonem a utěsníme kvalitní výztuží. Další možností je použití základových pneumatik.
 2. Pevná – v tomto případě používáme železobetonovou desku, která se pokládá pod celý základ. Tento typ základů má smysl, pokud je k dispozici těžké vybavení.
 3. Na klády s vodícími lištami – v tomto případě svážeme kmeny stromů nebo trámy a položíme je pod celou provizorní konstrukci. Ližiny usnadňují přesun úložné jednotky.
 4. Na základě pneumatik – tato metoda výrazně zvyšuje pevnost konstrukce plněním pneumatik pískem. Základy na bázi pneumatik lze rychle, mobilní a levně instalovat v mokřadech.
 5. Na blocích – tento typ se doporučuje všem. Je vhodný, pokud nevíte, zda na tomto místě bude za pár let převlékárna, nebo si nejste jisti nutností použít strojní výměnu zeminy či piloty.

Zaměřme se na betonový blokový základ. Nemá smysl utrácet peníze za objemné FBS, pokud nejde o trvalé bydlení. Nejlepší volbou pro základ pro přestavbu jsou bloky značky FBS 4-2-2 o rozměrech 20x20x40, vážící ne více než 40 kg. Pro větší pevnost jsou bloky spojeny lepidlem na dlaždice. Pórobeton, expandovaný beton a pěnobeton se nedoporučují kvůli jejich hygroskopičnosti a přítomnosti dutin.

READ
Jaký je nejlepší ženšen?

Pokyny krok za krokem pro instalaci základu bloku

 1. Nejprve změříme parametry kabiny na zemi a místo očistíme od suti, kořenů a větví. Poté provedeme následující akce:
 2. Instalujeme rohové kolíky a mezi nimi natáhneme šňůru.
 3. Vyznačíme místa instalace bloků ve vzdálenosti 1,5–2 metry od sebe a ve středu průsečíku úhlopříček.
 4. V místech osazení tvárnic vykopeme otvory a vyložíme je geotextilií.
 5. Plníme a zhutňujeme polštáře z písku nebo směsi písku a štěrku o tloušťce 15 cm.
 6. Vyplníme 20-25 cm vrstvu drceného kamene.
 7. Nainstalujeme dva bloky, naplníme je lepidlem na dlaždice a další dva položíme nahoře. Toto pořadí se opakuje pro všechny bloky.

Dodržováním těchto pokynů snadno postavíte pevný a stabilní základ pro vaši kůlnu.

Bloky jsou spolehlivým základem pro umístění šatny

Směnárna je budova, která se nachází na území staveniště, chaty nebo podniku. Objekt slouží k bydlení, skladování nářadí, zařízení nebo stavebního materiálu. Základ pro tuto strukturu musí být spolehlivý, ale zároveň snadno uspořádaný. Pevný základ pomáhá prodloužit životnost budovy a zachovat její integritu.

I když je konstrukce umístěna na místě na krátkou dobu, spolehlivý základ pomůže zabránit zaplavení konstrukce a usnadní nakládání při přesunu objektu na nové místo.

Jedním z nejlepších materiálů pro vytvoření spolehlivé nosné konstrukce pro dočasnou konstrukci jsou bloky. Vybudování základů pomocí betonových bloků je jednoduchá a ekonomická možnost.

Vlastnosti konstrukce blokové podpory

Základ z betonových bloků se instaluje převážně na tvrdé půdy. Instalace tohoto typu podpěry na jiné typy půdy v důsledku sezónních změn na povrchu půdy může vést k její deformaci a zničení.

Práce je nutné začít výběrem vhodného místa pro umístění šatny. Vyplatí se vybrat rovnou plochu, kde nejsou žádné stromy ani keře. Pokud takové místo neexistuje, vyčistí se od rostlin, odstraní se 30 cm zeminy, kde budou umístěny bloky pro přístřešek.

Dno ploch určených pro umístění bloků pro výměník je pokryto pískem, drceným kamenem nebo štěrkem, poté je povrch zhutněn pěchovadlem. Pro stabilitu a rovnoměrné uložení konstrukce musí být vrstva litého materiálu všude stejná.

Základové bloky pro přestavbu si můžete nainstalovat sami, k tomu musíte provést přesné výpočty a vzít v úvahu:

 • kvalitativní charakteristiky půdy;
 • hmotnost kabin;
 • spodní vody;
 • seismické charakteristiky oblasti.
READ
Jaký je nejlepší způsob skladování mražených bobulí?

Pro stavbu nosné konstrukce lze bloky nahradit cihlami a jinými stavebními materiály s nízkou pórovitostí. Pórobeton, expandovaný beton a pěnobeton nejsou vhodné pro nosné konstrukce, protože tyto typy materiálů mají zvýšenou schopnost akumulovat vlhkost.

Jsou možná následující provedení blokového základu:

 • Páska. Materiál je rozmístěn po obvodu budovy nebo podél podélných nosníků.
 • Příčný. Bloky jsou rozmístěny kolmo k podélné ose budovy.
 • Sloupovitý. Instalace nosných konstrukcí každých 1,5-2 m.

Trámy a podpěra musí být odděleny hydroizolační vrstvou. Horní okraj tvárnic pro šatnu by měl být vzdálen 30-40 cm od povrchu půdy.Toto uspořádání zabrání hromadění vlhkosti pod budovou a zajistí cirkulaci vzduchových hmot. To je také optimální výška pro izolaci kabiny na zimu, k tomu je nutné prostor zasněžit.

Pro stavbu provizorní stavby jsou vhodné tvárnice FBS 4-2-2 o rozměrech 20x20x40 a hmotnosti cca 40 kg. Chcete-li ušetřit peníze, můžete použít použité bloky. Pro zpevnění podpěry jsou bloky pod převlékárnou spojeny lepidlem na dlaždice.

Někdy se obejdete bez silné podpory, převlékárnu je třeba nainstalovat na dřevěný rám, lze ji opláštit deskami nebo deskami a zakrýt střešní krytinou. Plocha určená pro umístění rámu musí být rovná a zhutněná. Vše, co musíte udělat, je vyrobit podestýlku a nainstalovat spodní rámovou podpěru na tvárnice. To ochrání strukturu před zničením během srážek.

Stavební etapy

Zpočátku je nutné provést práce na přípravě pozemku určeného pro umístění šatny. K tomu se vytrhávají stromy, odstraňují rostliny a odpad. Poté byste měli odstranit horní vrstvu půdy a označit místa pro instalaci bloků.

Dále na připravená místa nasypte podestýlku o tloušťce asi 15 cm, zhutněte ji a během hutnění navlhčete. To je nezbytné, aby se zabránilo zahrabání bloků do půdy vlivem zatížení. Poté se položí bloky a upevní je speciálním lepidlem nebo cementovou maltou. Lepidlo na dlaždice se vyznačuje zvýšenou mrazuvzdorností ve srovnání se zdící maltou.

Horní část základu musí být pokryta střešní lepenkou a poté musí být instalován rám ze dřeva (řez 100×100 nebo 150×150 mm). Kovové rohy jsou vhodné pro spojování trámů. K ochraně přírodního materiálu před hnilobou se používá antiseptický roztok. Pro zateplení budovy v zimě je spodní část pokryta izolačními deskami a kolem kabiny lze provést zásyp, k tomu je vhodná struska nebo piliny.

Betonové pilíře z tvárnic pro přestavbu budou připraveny k použití za 28 dní, základna bude poměrně pevná. Stavba nadace by měla být naplánována předem.

READ
Je možné zmrazit tepelně neupravené medové houby?

Blokové podpěry by měly být umístěny v rozích a po obvodu ve vzdálenosti 2 m mezi nimi. Dostatečná výška základů zajistí kvalitní větrání a bezpečnost konstrukce.

Jak postavit šatnu na bloky

Organizace, které prodávají nebo pronajímají kajuty, zajišťují dopravu a vykládku. Je důležité předem připravit pozemek pro vykládku kabin a zajistit volný přístup pro velké zařízení. Výložníku jeřábu by neměly překážet dráty nebo stromy.

Je důležité určit umístění dočasné stavby na místě. Pokud plánujete v kůlně uskladnit zahradní techniku, pak se vyplatí konstrukci instalovat v těsné blízkosti zahrady. Toto řešení pomůže snížit počet pohybů po webu a zjednoduší práci.

Převlékárnu lze přesunout na jiné místo nebo přesunout po místě. V případě, že je šatna umístěna na pozemku na krátkou dobu, je nutné pro ni určit místo vedle komunikace. To zjednoduší přístup pro speciální vybavení pro přepravu.

Dočasná stavba by měla být umístěna v blízkosti elektrického vedení, což umožní bez potíží provádět elektřinu.

Vzhledem k tomu, že převlékárna je malých rozměrů, lze ji přesouvat po místě. Pomocí zvedáku musíte zvednout rohy kabiny a nainstalovat podpěru. Pod základnu se položí polena, na ně se pak musí položit válečky. Poté je potřeba připevnit kabel k převlékárně a pomocí navijáku přemístit konstrukci na nové místo.

Navzdory skutečnosti, že šatna je dočasná stavba, stojí za to dodržovat normy pro její umístění na místě. Vzdálenost mezi šatnou a ulicí musí být nejméně 5 m a vzdálenost k plotu sousedního pozemku – 3 m.

Závěr

Nadace je základem každé budovy. Spolehlivý základ umožňuje zvýšit životnost konstrukce. Pro krátkodobé použití můžete kabinu nainstalovat na zem, ale pro dlouhodobé nebo trvalé použití tato možnost není vhodná.

Vysoce kvalitní práce a přesné výpočty umožňují proměnit dočasnou stavbu na malý dům, dílnu nebo sklad. Bez ohledu na očekávanou dobu používání kabiny by měl být vybudován spolehlivý základ. To umožní použití budovy za každého počasí, zabrání zničení konstrukce a v případě potřeby přemění šatnu na trvalou stavbu.

Instalace kabiny na půdu bez základů může vést ke korozi a hnilobě základny a zaplavení přívěsu během období srážek. Sesedání zeminy může vést k prasklinám v tělese konstrukce, zkosení kůlny a problémům s otevíráním dveří.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: